วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องอินเตอร์เน็ตกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0601
18/3/2562 23:30:52
Size (KB)  :  7,017 KB
DSC_0602
18/3/2562 23:31:06
Size (KB)  :  6,732 KB
DSC_0603
18/3/2562 23:36:02
Size (KB)  :  7,259 KB
DSC_0604
18/3/2562 23:36:08
Size (KB)  :  6,501 KB
DSC_0605
18/3/2562 23:36:24
Size (KB)  :  7,222 KB
DSC_0606
18/3/2562 23:36:30
Size (KB)  :  7,405 KB
DSC_0607
18/3/2562 23:36:36
Size (KB)  :  6,940 KB
DSC_0608
18/3/2562 23:36:40
Size (KB)  :  7,212 KB
DSC_0609
18/3/2562 23:36:44
Size (KB)  :  6,728 KB
DSC_0610
18/3/2562 23:37:16
Size (KB)  :  6,043 KB
DSC_0611
18/3/2562 23:37:20
Size (KB)  :  6,410 KB
DSC_0612
18/3/2562 23:37:28
Size (KB)  :  7,324 KB
DSC_0613
18/3/2562 23:37:38
Size (KB)  :  6,974 KB
DSC_0614
19/3/2562 0:33:24
Size (KB)  :  7,243 KB
DSC_0615
19/3/2562 0:33:26
Size (KB)  :  7,071 KB
DSC_0616
19/3/2562 0:37:28
Size (KB)  :  6,321 KB
DSC_0617
19/3/2562 0:37:36
Size (KB)  :  6,843 KB
DSC_0618
19/3/2562 0:37:54
Size (KB)  :  7,179 KB
DSC_0619
19/3/2562 0:38:12
Size (KB)  :  7,399 KB
DSC_0620
19/3/2562 0:38:16
Size (KB)  :  5,837 KB
DSC_0622
19/3/2562 0:40:48
Size (KB)  :  6,708 KB
DSC_0625
19/3/2562 0:43:04
Size (KB)  :  7,506 KB
DSC_0626
19/3/2562 0:43:14
Size (KB)  :  7,080 KB
DSC_0627
19/3/2562 0:43:40
Size (KB)  :  7,041 KB
DSC_0628
19/3/2562 0:43:46
Size (KB)  :  6,680 KB
DSC_0629
19/3/2562 1:01:16
Size (KB)  :  6,200 KB
DSC_0630
19/3/2562 1:01:34
Size (KB)  :  6,995 KB
DSC_0631
19/3/2562 1:01:42
Size (KB)  :  6,201 KB
DSC_0633
19/3/2562 1:06:58
Size (KB)  :  7,280 KB
DSC_0634
19/3/2562 1:30:46
Size (KB)  :  6,980 KB
DSC_0635
19/3/2562 1:30:48
Size (KB)  :  7,116 KB
DSC_0636
19/3/2562 1:30:56
Size (KB)  :  6,915 KB
DSC_0637
19/3/2562 1:31:00
Size (KB)  :  7,039 KB
DSC_0638
19/3/2562 1:31:06
Size (KB)  :  6,912 KB
DSC_0639
19/3/2562 1:31:22
Size (KB)  :  7,385 KB
DSC_0640
19/3/2562 1:34:18
Size (KB)  :  6,468 KB
DSC_0641
19/3/2562 1:49:44
Size (KB)  :  6,111 KB
DSC_0642
19/3/2562 1:49:50
Size (KB)  :  5,869 KB
DSC_0643
19/3/2562 1:49:54
Size (KB)  :  5,954 KB
DSC_0644
19/3/2562 1:49:58
Size (KB)  :  5,444 KB
DSC_0645
19/3/2562 1:50:50
Size (KB)  :  6,968 KB
DSC_0646
19/3/2562 3:41:48
Size (KB)  :  6,384 KB
DSC_0647
19/3/2562 3:43:14
Size (KB)  :  6,349 KB
DSC_0648
19/3/2562 3:43:34
Size (KB)  :  6,281 KB
DSC_0649
19/3/2562 3:44:20
Size (KB)  :  6,210 KB
DSC_0650
19/3/2562 3:44:26
Size (KB)  :  7,105 KB
DSC_0651
19/3/2562 3:44:28
Size (KB)  :  6,902 KB
DSC_0652
19/3/2562 3:45:38
Size (KB)  :  7,506 KB
DSC_0653
19/3/2562 3:45:44
Size (KB)  :  7,597 KB
DSC_0654
19/3/2562 3:45:48
Size (KB)  :  7,341 KB
DSC_0655
19/3/2562 3:46:02
Size (KB)  :  7,299 KB
DSC_0656
19/3/2562 3:46:10
Size (KB)  :  7,284 KB
DSC_0657
19/3/2562 3:48:42
Size (KB)  :  6,933 KB
DSC_0658
19/3/2562 3:48:46
Size (KB)  :  7,047 KB
DSC_0659
19/3/2562 3:48:48
Size (KB)  :  6,839 KB
DSC_0660
19/3/2562 3:48:54
Size (KB)  :  6,829 KB
DSC_0661
19/3/2562 4:00:30
Size (KB)  :  6,559 KB
DSC_0662
19/3/2562 4:00:50
Size (KB)  :  7,622 KB
DSC_0663
19/3/2562 4:01:06
Size (KB)  :  6,797 KB
DSC_0664
19/3/2562 4:01:10
Size (KB)  :  7,140 KB
DSC_0665
19/3/2562 4:01:18
Size (KB)  :  7,410 KB
DSC_0666
19/3/2562 4:01:22
Size (KB)  :  7,161 KB
DSC_0667
19/3/2562 4:01:28
Size (KB)  :  6,315 KB
DSC_0668
19/3/2562 4:01:36
Size (KB)  :  6,551 KB
DSC_0669
19/3/2562 4:01:42
Size (KB)  :  6,631 KB
DSC_0670
19/3/2562 4:01:52
Size (KB)  :  6,817 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6