วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องอินเตอร์เน็ตกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0529
18/3/2562 22:17:32
Size (KB)  :  7,191 KB
DSC_0530
18/3/2562 22:17:42
Size (KB)  :  7,313 KB
DSC_0531
18/3/2562 22:22:08
Size (KB)  :  7,179 KB
DSC_0532
18/3/2562 22:22:16
Size (KB)  :  7,562 KB
DSC_0533
18/3/2562 22:22:34
Size (KB)  :  6,600 KB
DSC_0534
18/3/2562 22:23:46
Size (KB)  :  7,381 KB
DSC_0535
18/3/2562 22:24:16
Size (KB)  :  7,522 KB
DSC_0536
18/3/2562 23:05:34
Size (KB)  :  7,496 KB
DSC_0537
18/3/2562 23:05:42
Size (KB)  :  7,112 KB
DSC_0538
18/3/2562 23:05:52
Size (KB)  :  6,588 KB
DSC_0539
18/3/2562 23:05:56
Size (KB)  :  7,329 KB
DSC_0540
18/3/2562 23:06:00
Size (KB)  :  6,562 KB
DSC_0541
18/3/2562 23:06:12
Size (KB)  :  6,628 KB
DSC_0542
18/3/2562 23:06:16
Size (KB)  :  7,062 KB
DSC_0543
18/3/2562 23:06:22
Size (KB)  :  6,610 KB
DSC_0544
18/3/2562 23:06:28
Size (KB)  :  6,850 KB
DSC_0545
18/3/2562 23:06:30
Size (KB)  :  6,821 KB
DSC_0546
18/3/2562 23:06:38
Size (KB)  :  7,095 KB
DSC_0547
18/3/2562 23:06:46
Size (KB)  :  7,232 KB
DSC_0548
18/3/2562 23:06:58
Size (KB)  :  7,114 KB
DSC_0549
18/3/2562 23:07:02
Size (KB)  :  7,133 KB
DSC_0551
18/3/2562 23:07:16
Size (KB)  :  6,889 KB
DSC_0552
18/3/2562 23:07:36
Size (KB)  :  7,150 KB
DSC_0553
18/3/2562 23:09:16
Size (KB)  :  7,424 KB
DSC_0554
18/3/2562 23:09:20
Size (KB)  :  7,212 KB
DSC_0555
18/3/2562 23:10:50
Size (KB)  :  7,110 KB
DSC_0556
18/3/2562 23:10:52
Size (KB)  :  7,114 KB
DSC_0557
18/3/2562 23:11:36
Size (KB)  :  6,999 KB
DSC_0558
18/3/2562 23:11:40
Size (KB)  :  7,364 KB
DSC_0559
18/3/2562 23:12:52
Size (KB)  :  7,346 KB
DSC_0560
18/3/2562 23:12:58
Size (KB)  :  7,535 KB
DSC_0561
18/3/2562 23:13:34
Size (KB)  :  7,360 KB
DSC_0562
18/3/2562 23:13:38
Size (KB)  :  6,990 KB
DSC_0563
18/3/2562 23:14:04
Size (KB)  :  6,996 KB
DSC_0564
18/3/2562 23:14:10
Size (KB)  :  7,207 KB
DSC_0565
18/3/2562 23:14:38
Size (KB)  :  6,712 KB
DSC_0566
18/3/2562 23:14:44
Size (KB)  :  7,008 KB
DSC_0567
18/3/2562 23:15:04
Size (KB)  :  6,687 KB
DSC_0568
18/3/2562 23:15:08
Size (KB)  :  7,142 KB
DSC_0569
18/3/2562 23:15:36
Size (KB)  :  7,009 KB
DSC_0570
18/3/2562 23:15:40
Size (KB)  :  7,041 KB
DSC_0571
18/3/2562 23:16:08
Size (KB)  :  6,725 KB
DSC_0572
18/3/2562 23:16:12
Size (KB)  :  6,907 KB
DSC_0573
18/3/2562 23:16:32
Size (KB)  :  7,220 KB
DSC_0574
18/3/2562 23:16:34
Size (KB)  :  7,250 KB
DSC_0575
18/3/2562 23:17:06
Size (KB)  :  7,137 KB
DSC_0576
18/3/2562 23:17:10
Size (KB)  :  7,346 KB
DSC_0581
18/3/2562 23:20:14
Size (KB)  :  7,171 KB
DSC_0583
18/3/2562 23:20:26
Size (KB)  :  5,549 KB
DSC_0584
18/3/2562 23:20:34
Size (KB)  :  6,277 KB
DSC_0585
18/3/2562 23:23:40
Size (KB)  :  6,819 KB
DSC_0586
18/3/2562 23:24:12
Size (KB)  :  6,907 KB
DSC_0587
18/3/2562 23:24:16
Size (KB)  :  7,142 KB
DSC_0588
18/3/2562 23:24:22
Size (KB)  :  6,898 KB
DSC_0589
18/3/2562 23:24:36
Size (KB)  :  7,266 KB
DSC_0590
18/3/2562 23:24:40
Size (KB)  :  6,805 KB
DSC_0591
18/3/2562 23:24:44
Size (KB)  :  6,730 KB
DSC_0592
18/3/2562 23:24:48
Size (KB)  :  7,329 KB
DSC_0593
18/3/2562 23:25:14
Size (KB)  :  7,278 KB
DSC_0594
18/3/2562 23:26:26
Size (KB)  :  6,849 KB
DSC_0595
18/3/2562 23:26:36
Size (KB)  :  7,448 KB
DSC_0596
18/3/2562 23:26:40
Size (KB)  :  7,225 KB
DSC_0597
18/3/2562 23:29:08
Size (KB)  :  6,445 KB
DSC_0598
18/3/2562 23:29:18
Size (KB)  :  6,898 KB
DSC_0599
18/3/2562 23:29:22
Size (KB)  :  7,501 KB
DSC_0600
18/3/2562 23:30:08
Size (KB)  :  6,722 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6