วันที่ 5 เมษายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีไทยสานสายใยวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพิกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0488
5/4/2562 13:10:50
Size (KB)  :  4,502 KB
DSC_0489
5/4/2562 13:11:16
Size (KB)  :  4,526 KB
DSC_0490
5/4/2562 13:11:18
Size (KB)  :  4,216 KB
DSC_0491
5/4/2562 13:11:44
Size (KB)  :  4,444 KB
DSC_0492
5/4/2562 13:12:00
Size (KB)  :  4,221 KB
DSC_0493
5/4/2562 13:13:08
Size (KB)  :  4,170 KB
DSC_0494
5/4/2562 13:13:38
Size (KB)  :  4,170 KB
DSC_0495
5/4/2562 13:13:40
Size (KB)  :  4,273 KB
DSC_0496
5/4/2562 14:18:00
Size (KB)  :  3,820 KB
DSC_0497
5/4/2562 14:18:00
Size (KB)  :  3,777 KB
DSC_0498
5/4/2562 14:19:10
Size (KB)  :  4,056 KB
DSC_0507
5/4/2562 14:20:58
Size (KB)  :  4,328 KB
DSC_0529
5/4/2562 14:24:28
Size (KB)  :  4,288 KB
DSC_0531
5/4/2562 14:25:08
Size (KB)  :  4,080 KB
DSC_0532
5/4/2562 14:25:52
Size (KB)  :  4,512 KB
DSC_0535
5/4/2562 14:26:06
Size (KB)  :  4,415 KB
DSC_0538
5/4/2562 14:26:18
Size (KB)  :  4,051 KB
DSC_0539
5/4/2562 14:26:18
Size (KB)  :  4,118 KB
DSC_0540
5/4/2562 14:26:26
Size (KB)  :  4,110 KB
DSC_0541
5/4/2562 14:26:36
Size (KB)  :  4,479 KB
DSC_0542
5/4/2562 14:26:44
Size (KB)  :  4,344 KB
DSC_0544
5/4/2562 14:26:58
Size (KB)  :  4,480 KB
DSC_0545
5/4/2562 14:27:10
Size (KB)  :  4,160 KB
DSC_0546
5/4/2562 14:27:16
Size (KB)  :  4,123 KB
DSC_0548
5/4/2562 14:27:24
Size (KB)  :  4,270 KB
DSC_0550
5/4/2562 14:27:30
Size (KB)  :  4,394 KB
DSC_0554
5/4/2562 14:27:36
Size (KB)  :  4,461 KB
DSC_0558
5/4/2562 14:27:44
Size (KB)  :  4,318 KB
DSC_0559
5/4/2562 14:27:46
Size (KB)  :  4,029 KB
DSC_0560
5/4/2562 14:27:48
Size (KB)  :  4,206 KB
DSC_0561
5/4/2562 14:27:56
Size (KB)  :  4,448 KB
DSC_0563
5/4/2562 14:28:08
Size (KB)  :  4,126 KB
DSC_0564
5/4/2562 14:28:10
Size (KB)  :  4,333 KB
DSC_0565
5/4/2562 14:28:14
Size (KB)  :  4,461 KB
DSC_0566
5/4/2562 14:28:18
Size (KB)  :  4,355 KB
DSC_0567
5/4/2562 14:28:34
Size (KB)  :  4,414 KB
DSC_0568
5/4/2562 14:28:38
Size (KB)  :  4,518 KB
DSC_0569
5/4/2562 14:28:40
Size (KB)  :  4,297 KB
DSC_0571
5/4/2562 14:28:50
Size (KB)  :  4,480 KB
DSC_0572
5/4/2562 14:29:02
Size (KB)  :  4,219 KB
DSC_0573
5/4/2562 14:29:10
Size (KB)  :  4,538 KB
DSC_0574
5/4/2562 14:29:12
Size (KB)  :  4,265 KB
DSC_0576
5/4/2562 14:29:16
Size (KB)  :  4,353 KB
DSC_0577
5/4/2562 14:29:16
Size (KB)  :  4,407 KB
DSC_0578
5/4/2562 14:29:28
Size (KB)  :  4,381 KB
DSC_0579
5/4/2562 14:29:52
Size (KB)  :  4,250 KB
DSC_0580
5/4/2562 14:29:52
Size (KB)  :  4,487 KB
DSC_0581
5/4/2562 14:29:56
Size (KB)  :  4,548 KB
DSC_0583
5/4/2562 14:30:18
Size (KB)  :  4,149 KB
DSC_0584
5/4/2562 14:30:40
Size (KB)  :  4,136 KB
DSC_0585
5/4/2562 14:30:52
Size (KB)  :  4,526 KB
DSC_0586
5/4/2562 14:30:52
Size (KB)  :  4,466 KB
DSC_0587
5/4/2562 14:31:02
Size (KB)  :  4,387 KB
DSC_0588
5/4/2562 14:31:08
Size (KB)  :  4,343 KB
DSC_0590
5/4/2562 14:31:18
Size (KB)  :  3,931 KB
DSC_0591
5/4/2562 14:31:22
Size (KB)  :  4,377 KB
DSC_0592
5/4/2562 14:31:24
Size (KB)  :  4,311 KB
DSC_0593
5/4/2562 14:31:34
Size (KB)  :  4,346 KB
DSC_0595
5/4/2562 14:31:54
Size (KB)  :  4,376 KB
DSC_0597
5/4/2562 14:32:06
Size (KB)  :  4,425 KB
DSC_0598
5/4/2562 14:32:06
Size (KB)  :  4,364 KB
DSC_0600
5/4/2562 14:32:14
Size (KB)  :  4,317 KB
DSC_0601
5/4/2562 14:32:20
Size (KB)  :  4,265 KB
DSC_0603
5/4/2562 14:32:22
Size (KB)  :  4,191 KB
DSC_0604
5/4/2562 14:32:28
Size (KB)  :  4,274 KB
DSC_0605
5/4/2562 14:32:28
Size (KB)  :  4,370 KB
Pages:     1 2 3 4