วันที่ 5 เมษายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีไทยสานสายใยวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพิกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0348
5/4/2562 12:47:02
Size (KB)  :  4,911 KB
DSC_0351
5/4/2562 12:47:12
Size (KB)  :  4,053 KB
DSC_0352
5/4/2562 12:47:20
Size (KB)  :  3,969 KB
DSC_0355
5/4/2562 12:47:32
Size (KB)  :  4,320 KB
DSC_0356
5/4/2562 12:48:28
Size (KB)  :  4,382 KB
DSC_0357
5/4/2562 12:48:36
Size (KB)  :  4,257 KB
DSC_0358
5/4/2562 12:48:48
Size (KB)  :  4,066 KB
DSC_0359
5/4/2562 12:48:52
Size (KB)  :  4,541 KB
DSC_0360
5/4/2562 12:48:54
Size (KB)  :  4,488 KB
DSC_0361
5/4/2562 12:49:00
Size (KB)  :  4,323 KB
DSC_0362
5/4/2562 12:49:04
Size (KB)  :  4,111 KB
DSC_0363
5/4/2562 12:49:12
Size (KB)  :  4,306 KB
DSC_0364
5/4/2562 12:49:16
Size (KB)  :  4,456 KB
DSC_0366
5/4/2562 12:49:28
Size (KB)  :  4,446 KB
DSC_0367
5/4/2562 12:49:32
Size (KB)  :  4,543 KB
DSC_0368
5/4/2562 12:49:34
Size (KB)  :  4,512 KB
DSC_0370
5/4/2562 12:49:48
Size (KB)  :  4,577 KB
DSC_0371
5/4/2562 12:50:10
Size (KB)  :  4,455 KB
DSC_0372
5/4/2562 12:50:30
Size (KB)  :  4,380 KB
DSC_0373
5/4/2562 12:50:42
Size (KB)  :  4,178 KB
DSC_0374
5/4/2562 12:50:48
Size (KB)  :  4,347 KB
DSC_0375
5/4/2562 12:51:14
Size (KB)  :  4,454 KB
DSC_0376
5/4/2562 12:51:54
Size (KB)  :  4,294 KB
DSC_0377
5/4/2562 12:52:14
Size (KB)  :  4,530 KB
DSC_0378
5/4/2562 12:52:34
Size (KB)  :  4,301 KB
DSC_0379
5/4/2562 12:52:52
Size (KB)  :  4,290 KB
DSC_0380
5/4/2562 12:53:16
Size (KB)  :  4,373 KB
DSC_0381
5/4/2562 12:53:28
Size (KB)  :  3,926 KB
DSC_0387
5/4/2562 12:53:48
Size (KB)  :  3,968 KB
DSC_0391
5/4/2562 12:54:04
Size (KB)  :  4,495 KB
DSC_0392
5/4/2562 12:54:12
Size (KB)  :  4,178 KB
DSC_0395
5/4/2562 12:54:34
Size (KB)  :  4,130 KB
DSC_0396
5/4/2562 12:54:36
Size (KB)  :  4,210 KB
DSC_0401
5/4/2562 12:55:02
Size (KB)  :  4,164 KB
DSC_0402
5/4/2562 12:55:10
Size (KB)  :  4,149 KB
DSC_0405
5/4/2562 12:55:26
Size (KB)  :  4,203 KB
DSC_0406
5/4/2562 12:55:42
Size (KB)  :  4,333 KB
DSC_0416
5/4/2562 12:56:42
Size (KB)  :  4,350 KB
DSC_0428
5/4/2562 12:58:26
Size (KB)  :  4,393 KB
DSC_0435
5/4/2562 12:59:12
Size (KB)  :  4,475 KB
DSC_0436
5/4/2562 13:01:02
Size (KB)  :  4,055 KB
DSC_0438
5/4/2562 13:01:26
Size (KB)  :  4,008 KB
DSC_0464
5/4/2562 13:06:14
Size (KB)  :  4,200 KB
DSC_0465
5/4/2562 13:06:18
Size (KB)  :  4,494 KB
DSC_0466
5/4/2562 13:06:20
Size (KB)  :  4,522 KB
DSC_0467
5/4/2562 13:06:24
Size (KB)  :  4,508 KB
DSC_0468
5/4/2562 13:06:30
Size (KB)  :  4,312 KB
DSC_0469
5/4/2562 13:06:38
Size (KB)  :  4,470 KB
DSC_0470
5/4/2562 13:06:54
Size (KB)  :  4,315 KB
DSC_0471
5/4/2562 13:06:58
Size (KB)  :  4,396 KB
DSC_0472
5/4/2562 13:07:04
Size (KB)  :  4,272 KB
DSC_0473
5/4/2562 13:07:06
Size (KB)  :  4,210 KB
DSC_0474
5/4/2562 13:07:10
Size (KB)  :  4,171 KB
DSC_0475
5/4/2562 13:07:20
Size (KB)  :  4,196 KB
DSC_0476
5/4/2562 13:07:20
Size (KB)  :  4,246 KB
DSC_0477
5/4/2562 13:07:36
Size (KB)  :  4,396 KB
DSC_0478
5/4/2562 13:07:56
Size (KB)  :  4,484 KB
DSC_0479
5/4/2562 13:07:58
Size (KB)  :  4,399 KB
DSC_0480
5/4/2562 13:08:22
Size (KB)  :  4,074 KB
DSC_0481
5/4/2562 13:08:36
Size (KB)  :  4,114 KB
DSC_0482
5/4/2562 13:08:42
Size (KB)  :  4,660 KB
DSC_0483
5/4/2562 13:09:38
Size (KB)  :  4,391 KB
DSC_0484
5/4/2562 13:09:58
Size (KB)  :  4,205 KB
DSC_0485
5/4/2562 13:10:10
Size (KB)  :  4,547 KB
DSC_0486
5/4/2562 13:10:32
Size (KB)  :  4,146 KB
DSC_0487
5/4/2562 13:10:44
Size (KB)  :  4,647 KB
Pages:     1 2 3 4