วันที่ 4 เมษายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและสถานประกอบการ ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
4/4/2562 15:52:40
Size (KB)  :  1,119 KB
1-1
4/4/2562 13:19:26
Size (KB)  :  2,009 KB
1-3
4/4/2562 13:18:04
Size (KB)  :  1,818 KB
10
4/4/2562 13:30:34
Size (KB)  :  1,806 KB
11
4/4/2562 13:30:44
Size (KB)  :  1,852 KB
12
4/4/2562 13:31:00
Size (KB)  :  1,840 KB
13
4/4/2562 13:31:22
Size (KB)  :  2,191 KB
14
4/4/2562 13:31:40
Size (KB)  :  1,875 KB
15
4/4/2562 13:32:08
Size (KB)  :  2,100 KB
16
4/4/2562 13:32:24
Size (KB)  :  1,825 KB
17
4/4/2562 13:32:58
Size (KB)  :  2,197 KB
18
4/4/2562 13:33:20
Size (KB)  :  1,823 KB
19
4/4/2562 13:33:38
Size (KB)  :  1,835 KB
20
4/4/2562 13:34:02
Size (KB)  :  1,896 KB
21
4/4/2562 13:34:18
Size (KB)  :  2,160 KB
22
4/4/2562 13:34:42
Size (KB)  :  1,843 KB
22-1
4/4/2562 12:55:10
Size (KB)  :  2,002 KB
22-2
4/4/2562 12:47:42
Size (KB)  :  1,828 KB
22-3
4/4/2562 12:57:04
Size (KB)  :  1,924 KB
22-4
4/4/2562 12:58:18
Size (KB)  :  1,908 KB
22-5
4/4/2562 12:59:42
Size (KB)  :  2,041 KB
22-6
4/4/2562 13:00:08
Size (KB)  :  1,904 KB
22-7
4/4/2562 13:04:16
Size (KB)  :  2,091 KB
22-8
4/4/2562 13:13:10
Size (KB)  :  1,840 KB
22-9
4/4/2562 13:21:02
Size (KB)  :  1,989 KB
22-10
4/4/2562 15:44:00
Size (KB)  :  694 KB
22-11
4/4/2562 13:43:20
Size (KB)  :  1,971 KB
22-12
4/4/2562 13:24:46
Size (KB)  :  2,107 KB
22-13
4/4/2562 13:25:06
Size (KB)  :  1,901 KB
23
4/4/2562 14:42:44
Size (KB)  :  1,782 KB
24
4/4/2562 14:43:40
Size (KB)  :  1,784 KB
25
4/4/2562 14:45:00
Size (KB)  :  1,863 KB
26
4/4/2562 14:45:48
Size (KB)  :  1,948 KB
27
4/4/2562 14:46:48
Size (KB)  :  1,922 KB
28
4/4/2562 13:45:48
Size (KB)  :  2,079 KB
29
4/4/2562 13:18:46
Size (KB)  :  1,851 KB
DSC_0001
4/4/2562 14:36:26
Size (KB)  :  1,821 KB
DSC_0002
4/4/2562 14:36:42
Size (KB)  :  1,890 KB
DSC_0889
4/4/2562 15:56:52
Size (KB)  :  939 KB
DSC_0899
4/4/2562 13:20:22
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0906
4/4/2562 13:22:42
Size (KB)  :  1,895 KB
DSC_0907
4/4/2562 13:22:56
Size (KB)  :  1,990 KB
DSC_0908
4/4/2562 13:23:00
Size (KB)  :  2,353 KB
DSC_0909
4/4/2562 13:23:04
Size (KB)  :  2,042 KB
DSC_0911
4/4/2562 13:23:12
Size (KB)  :  1,986 KB
DSC_0913
4/4/2562 13:23:22
Size (KB)  :  1,942 KB
DSC_0917
4/4/2562 13:23:58
Size (KB)  :  2,002 KB
DSC_0918
4/4/2562 13:24:12
Size (KB)  :  1,905 KB
DSC_0919
4/4/2562 13:24:18
Size (KB)  :  1,883 KB
DSC_0920
4/4/2562 13:24:22
Size (KB)  :  1,777 KB
DSC_0922
4/4/2562 13:24:32
Size (KB)  :  2,144 KB
DSC_0923
4/4/2562 13:24:42
Size (KB)  :  2,065 KB
DSC_0930
4/4/2562 15:39:46
Size (KB)  :  946 KB
DSC_0966
4/4/2562 15:44:28
Size (KB)  :  1,018 KB
DSC_0967
4/4/2562 13:43:42
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0969
4/4/2562 13:43:50
Size (KB)  :  1,801 KB
DSC_0972
4/4/2562 13:45:04
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0973
4/4/2562 13:45:08
Size (KB)  :  2,286 KB
DSC_0977
4/4/2562 13:45:32
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0980
4/4/2562 13:46:00
Size (KB)  :  2,283 KB
DSC_0981
4/4/2562 13:46:12
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0984
4/4/2562 13:46:28
Size (KB)  :  2,093 KB
DSC_0985
4/4/2562 13:46:48
Size (KB)  :  2,176 KB
DSC_0989
4/4/2562 13:47:02
Size (KB)  :  1,882 KB
DSC_0991
4/4/2562 13:47:36
Size (KB)  :  2,208 KB
DSC_0994
4/4/2562 15:45:58
Size (KB)  :  834 KB
Pages:     1 2