วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานโครงการประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
15/6/2562 10:43:30
Size (KB)  :  758 KB
2
15/6/2562 10:28:10
Size (KB)  :  677 KB
3
15/6/2562 10:35:08
Size (KB)  :  140 KB
DSC_0298
15/6/2562 10:24:10
Size (KB)  :  862 KB
DSC_0300
15/6/2562 7:47:56
Size (KB)  :  2,137 KB
DSC_0301
15/6/2562 7:48:16
Size (KB)  :  1,946 KB
DSC_0303
15/6/2562 7:48:40
Size (KB)  :  2,045 KB
DSC_0304
15/6/2562 10:24:28
Size (KB)  :  939 KB
DSC_0308
15/6/2562 7:51:08
Size (KB)  :  1,863 KB
DSC_0310
15/6/2562 7:51:20
Size (KB)  :  2,173 KB
DSC_0312
15/6/2562 7:51:42
Size (KB)  :  1,935 KB
DSC_0313
15/6/2562 7:52:02
Size (KB)  :  1,893 KB
DSC_0314
15/6/2562 7:52:22
Size (KB)  :  1,949 KB
DSC_0316
15/6/2562 7:53:02
Size (KB)  :  1,899 KB
DSC_0317
15/6/2562 7:53:22
Size (KB)  :  2,079 KB
DSC_0318
15/6/2562 7:53:40
Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0320
15/6/2562 7:56:20
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0322
15/6/2562 10:25:20
Size (KB)  :  819 KB
DSC_0324
15/6/2562 10:25:46
Size (KB)  :  1,035 KB
DSC_0325
15/6/2562 7:57:24
Size (KB)  :  1,868 KB
DSC_0326
15/6/2562 7:57:38
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0327
15/6/2562 7:58:38
Size (KB)  :  2,177 KB
DSC_0329
15/6/2562 10:21:08
Size (KB)  :  934 KB
DSC_0330
15/6/2562 10:26:26
Size (KB)  :  955 KB
DSC_0333
15/6/2562 10:26:40
Size (KB)  :  648 KB
DSC_0336
15/6/2562 8:13:28
Size (KB)  :  1,862 KB
DSC_0339
15/6/2562 8:48:04
Size (KB)  :  1,933 KB
DSC_0340
15/6/2562 8:48:06
Size (KB)  :  2,276 KB
Pages:     1