วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายจีรพัฒน์ เจี้ยมกลิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ“อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน” ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
14/6/2562 14:16:08
Size (KB)  :  841 KB
2
14/6/2562 13:13:18
Size (KB)  :  801 KB
2-1
14/6/2562 16:10:16
Size (KB)  :  374 KB
3
14/6/2562 8:52:26
Size (KB)  :  1,825 KB
3-1
14/6/2562 8:49:36
Size (KB)  :  2,039 KB
4
14/6/2562 16:10:10
Size (KB)  :  287 KB
DSC_0087
14/6/2562 13:09:02
Size (KB)  :  941 KB
DSC_0089
14/6/2562 13:09:30
Size (KB)  :  970 KB
DSC_0090
14/6/2562 13:09:52
Size (KB)  :  977 KB
DSC_0092
14/6/2562 13:10:20
Size (KB)  :  916 KB
DSC_0093
14/6/2562 13:10:40
Size (KB)  :  899 KB
DSC_0094
14/6/2562 13:10:58
Size (KB)  :  1,109 KB
DSC_0096
14/6/2562 13:11:20
Size (KB)  :  733 KB
DSC_0098
14/6/2562 8:52:08
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0105
14/6/2562 8:55:54
Size (KB)  :  1,899 KB
DSC_0108
14/6/2562 8:56:18
Size (KB)  :  1,902 KB
DSC_0111
14/6/2562 13:11:50
Size (KB)  :  894 KB
DSC_0112
14/6/2562 8:59:10
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0114
14/6/2562 8:59:22
Size (KB)  :  1,872 KB
DSC_0116
14/6/2562 8:59:26
Size (KB)  :  1,751 KB
DSC_0117
14/6/2562 8:59:30
Size (KB)  :  1,914 KB
DSC_0118
14/6/2562 8:59:36
Size (KB)  :  2,243 KB
DSC_0120
14/6/2562 8:59:52
Size (KB)  :  2,244 KB
DSC_0124
14/6/2562 9:00:38
Size (KB)  :  2,151 KB
DSC_0125
14/6/2562 9:00:42
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0126
14/6/2562 9:01:18
Size (KB)  :  2,153 KB
DSC_0127
14/6/2562 9:02:44
Size (KB)  :  2,089 KB
DSC_0129
14/6/2562 9:13:58
Size (KB)  :  2,266 KB
DSC_0131
14/6/2562 9:14:44
Size (KB)  :  2,028 KB
DSC_0132
14/6/2562 9:22:50
Size (KB)  :  1,952 KB
DSC_0134
14/6/2562 9:46:22
Size (KB)  :  2,093 KB
DSC_0138
14/6/2562 9:58:24
Size (KB)  :  2,179 KB
DSC_0139
14/6/2562 9:59:14
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0140
14/6/2562 9:59:44
Size (KB)  :  2,101 KB
DSC_0141
14/6/2562 10:00:06
Size (KB)  :  1,953 KB
DSC_0143
14/6/2562 10:01:12
Size (KB)  :  2,268 KB
DSC_0144
14/6/2562 10:01:20
Size (KB)  :  2,180 KB
DSC_0147
14/6/2562 10:06:34
Size (KB)  :  2,294 KB
DSC_0148
14/6/2562 10:07:04
Size (KB)  :  2,115 KB
DSC_0151
14/6/2562 10:09:34
Size (KB)  :  2,098 KB
DSC_0152
14/6/2562 10:09:40
Size (KB)  :  1,859 KB
DSC_0153
14/6/2562 10:10:02
Size (KB)  :  1,838 KB
DSC_0154
14/6/2562 10:10:26
Size (KB)  :  2,127 KB
DSC_0156
14/6/2562 10:10:46
Size (KB)  :  1,979 KB
DSC_0157
14/6/2562 10:11:16
Size (KB)  :  2,067 KB
DSC_0160
14/6/2562 10:11:38
Size (KB)  :  2,254 KB
DSC_0162
14/6/2562 10:12:12
Size (KB)  :  1,996 KB
DSC_0163
14/6/2562 10:13:24
Size (KB)  :  2,038 KB
Pages:     1 2