วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
17/6/2562 13:13:16
Size (KB)  :  944 KB
2
17/6/2562 12:37:14
Size (KB)  :  947 KB
3
17/6/2562 12:34:18
Size (KB)  :  764 KB
4
17/6/2562 9:01:38
Size (KB)  :  1,938 KB
5
17/6/2562 12:35:24
Size (KB)  :  650 KB
6
17/6/2562 9:02:24
Size (KB)  :  2,030 KB
7
17/6/2562 8:41:10
Size (KB)  :  1,900 KB
8
17/6/2562 12:40:30
Size (KB)  :  1,019 KB
9
17/6/2562 12:40:50
Size (KB)  :  1,096 KB
10
17/6/2562 12:41:28
Size (KB)  :  1,123 KB
11
17/6/2562 12:42:22
Size (KB)  :  1,005 KB
12
17/6/2562 12:42:50
Size (KB)  :  1,029 KB
13
17/6/2562 12:43:10
Size (KB)  :  1,090 KB
15
17/6/2562 9:17:28
Size (KB)  :  1,955 KB
16
17/6/2562 8:22:50
Size (KB)  :  1,894 KB
17
17/6/2562 8:19:44
Size (KB)  :  1,953 KB
18
17/6/2562 8:37:50
Size (KB)  :  1,940 KB
19
17/6/2562 8:39:20
Size (KB)  :  1,979 KB
19-1
17/6/2562 8:55:50
Size (KB)  :  2,026 KB
20
17/6/2562 8:38:52
Size (KB)  :  2,176 KB
21
17/6/2562 8:21:36
Size (KB)  :  1,984 KB
22
17/6/2562 8:42:50
Size (KB)  :  1,900 KB
23
17/6/2562 8:52:56
Size (KB)  :  2,291 KB
24
17/6/2562 8:51:36
Size (KB)  :  2,258 KB
25
17/6/2562 8:56:46
Size (KB)  :  2,033 KB
26
17/6/2562 8:56:30
Size (KB)  :  1,852 KB
DSC_0355
17/6/2562 8:14:38
Size (KB)  :  1,954 KB
DSC_0361
17/6/2562 8:18:18
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0364
17/6/2562 8:21:02
Size (KB)  :  2,353 KB
DSC_0370
17/6/2562 8:23:36
Size (KB)  :  2,259 KB
DSC_0371
17/6/2562 8:25:34
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0373
17/6/2562 8:26:04
Size (KB)  :  1,982 KB
DSC_0374
17/6/2562 8:26:34
Size (KB)  :  1,842 KB
DSC_0381
17/6/2562 8:36:44
Size (KB)  :  1,898 KB
DSC_0382
17/6/2562 8:37:14
Size (KB)  :  1,963 KB
DSC_0385
17/6/2562 8:38:10
Size (KB)  :  1,946 KB
DSC_0386
17/6/2562 8:38:34
Size (KB)  :  1,962 KB
DSC_0396
17/6/2562 8:41:36
Size (KB)  :  2,296 KB
DSC_0398
17/6/2562 8:42:20
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0400
17/6/2562 8:42:38
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_0403
17/6/2562 8:43:14
Size (KB)  :  1,927 KB
DSC_0406
17/6/2562 8:51:18
Size (KB)  :  1,920 KB
DSC_0409
17/6/2562 8:51:56
Size (KB)  :  1,964 KB
DSC_0410
17/6/2562 8:52:02
Size (KB)  :  1,924 KB
DSC_0412
17/6/2562 8:53:36
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0415
17/6/2562 8:54:26
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0421
17/6/2562 12:31:24
Size (KB)  :  530 KB
DSC_0422
17/6/2562 12:31:58
Size (KB)  :  633 KB
Pages:     1 2