วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc1
20/6/2562 14:55:58
Size (KB)  :  1,970 KB
uttvc2
20/6/2562 7:29:54
Size (KB)  :  3,737 KB
uttvc3
20/6/2562 14:55:46
Size (KB)  :  2,301 KB
uttvc4
20/6/2562 14:55:36
Size (KB)  :  1,527 KB
uttvc05
20/6/2562 14:57:18
Size (KB)  :  2,153 KB
uttvc06
20/6/2562 14:57:30
Size (KB)  :  1,799 KB
uttvc07
20/6/2562 14:57:38
Size (KB)  :  2,740 KB
uttvc08
20/6/2562 14:57:48
Size (KB)  :  2,877 KB
uttvc09
20/6/2562 14:57:58
Size (KB)  :  2,735 KB
uttvc10
20/6/2562 14:58:12
Size (KB)  :  2,349 KB
uttvc11
20/6/2562 14:58:22
Size (KB)  :  1,905 KB
uttvc11-1
20/6/2562 14:56:40
Size (KB)  :  1,779 KB
uttvc11-2
20/6/2562 14:56:50
Size (KB)  :  1,864 KB
uttvc11-3
20/6/2562 14:56:58
Size (KB)  :  1,731 KB
uttvc11-4
20/6/2562 14:57:08
Size (KB)  :  2,164 KB
uttvc012-9
20/6/2562 14:56:32
Size (KB)  :  1,521 KB
uttvc012-16
20/6/2562 7:30:18
Size (KB)  :  2,111 KB
uttvc012-17
20/6/2562 7:30:10
Size (KB)  :  2,074 KB
uttvc012-18
20/6/2562 7:29:12
Size (KB)  :  2,227 KB
uttvc012-19
20/6/2562 7:29:54
Size (KB)  :  2,119 KB
uttvc012-20
20/6/2562 7:28:40
Size (KB)  :  1,929 KB
uttvc012-21
20/6/2562 15:04:58
Size (KB)  :  1,297 KB
uttvc012-22
20/6/2562 15:04:50
Size (KB)  :  1,278 KB
uttvc012-23
20/6/2562 15:04:34
Size (KB)  :  1,392 KB
uttvc012-24
20/6/2562 15:04:26
Size (KB)  :  1,290 KB
uttvc12
20/6/2562 14:58:32
Size (KB)  :  2,090 KB
uttvc13
20/6/2562 14:58:40
Size (KB)  :  1,792 KB
uttvc13-1
20/6/2562 14:58:58
Size (KB)  :  1,838 KB
uttvc13-2
20/6/2562 14:59:06
Size (KB)  :  1,517 KB
uttvc13-3
20/6/2562 14:59:14
Size (KB)  :  2,343 KB
uttvc13-4
20/6/2562 14:59:26
Size (KB)  :  2,209 KB
uttvc13-5
20/6/2562 14:59:42
Size (KB)  :  1,581 KB
uttvc13-6
20/6/2562 14:59:54
Size (KB)  :  1,795 KB
uttvc13-7
20/6/2562 15:00:04
Size (KB)  :  1,319 KB
uttvc13-8
20/6/2562 15:00:14
Size (KB)  :  1,768 KB
uttvc13-10
20/6/2562 15:00:24
Size (KB)  :  2,746 KB
uttvc13-11
20/6/2562 15:03:12
Size (KB)  :  1,667 KB
uttvc13-12
20/6/2562 7:44:28
Size (KB)  :  4,173 KB
uttvc13-13
20/6/2562 7:44:50
Size (KB)  :  4,228 KB
uttvc13-14
20/6/2562 7:45:30
Size (KB)  :  4,117 KB
uttvc13-15
20/6/2562 7:45:52
Size (KB)  :  4,138 KB
uttvc13-16
20/6/2562 7:46:06
Size (KB)  :  4,135 KB
uttvc13-17
20/6/2562 15:03:44
Size (KB)  :  1,413 KB
uttvc13-118
20/6/2562 15:03:54
Size (KB)  :  1,702 KB
uttvc014-1
20/6/2562 8:27:54
Size (KB)  :  1,992 KB
uttvc014-2
20/6/2562 8:36:22
Size (KB)  :  1,943 KB
uttvc015
20/6/2562 8:35:54
Size (KB)  :  2,038 KB
uttvc015-1
20/6/2562 8:35:58
Size (KB)  :  1,952 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8