วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
7/5/2562 21:56:38
Size (KB)  :  2,159 KB
uttvc002
7/5/2562 22:08:06
Size (KB)  :  2,018 KB
uttvc003
7/5/2562 22:08:14
Size (KB)  :  2,278 KB
uttvc004
7/5/2562 21:57:02
Size (KB)  :  2,086 KB
uttvc005
7/5/2562 21:57:06
Size (KB)  :  2,120 KB
uttvc007
7/5/2562 21:57:22
Size (KB)  :  2,097 KB
uttvc008
7/5/2562 21:57:22
Size (KB)  :  1,948 KB
uttvc009
7/5/2562 21:57:42
Size (KB)  :  1,986 KB
uttvc010
7/5/2562 21:57:44
Size (KB)  :  1,894 KB
uttvc011
7/5/2562 21:57:50
Size (KB)  :  2,102 KB
uttvc014
7/5/2562 21:58:14
Size (KB)  :  2,143 KB
uttvc015
7/5/2562 21:58:16
Size (KB)  :  1,884 KB
uttvc016
7/5/2562 21:58:28
Size (KB)  :  1,983 KB
uttvc017
7/5/2562 22:34:34
Size (KB)  :  1,914 KB
uttvc018
7/5/2562 21:58:46
Size (KB)  :  2,046 KB
uttvc019
7/5/2562 21:59:00
Size (KB)  :  1,915 KB
uttvc020
7/5/2562 22:35:22
Size (KB)  :  1,944 KB
uttvc021
7/5/2562 21:59:26
Size (KB)  :  1,972 KB
uttvc022
7/5/2562 21:59:30
Size (KB)  :  1,939 KB
uttvc023
7/5/2562 21:59:50
Size (KB)  :  1,907 KB
uttvc024
7/5/2562 21:59:52
Size (KB)  :  2,069 KB
uttvc025
7/5/2562 22:41:36
Size (KB)  :  2,076 KB
uttvc026
7/5/2562 22:41:42
Size (KB)  :  1,865 KB
uttvc027
7/5/2562 22:41:48
Size (KB)  :  2,159 KB
uttvc028
7/5/2562 22:00:28
Size (KB)  :  1,898 KB
uttvc029
7/5/2562 22:00:42
Size (KB)  :  2,146 KB
uttvc030
7/5/2562 22:00:52
Size (KB)  :  2,120 KB
uttvc031
7/5/2562 22:02:06
Size (KB)  :  2,086 KB
uttvc033
7/5/2562 22:02:18
Size (KB)  :  2,104 KB
uttvc034
7/5/2562 22:43:08
Size (KB)  :  1,933 KB
uttvc035
7/5/2562 22:57:58
Size (KB)  :  2,053 KB
uttvc036
7/5/2562 22:02:52
Size (KB)  :  1,912 KB
uttvc039
7/5/2562 22:03:04
Size (KB)  :  1,923 KB
uttvc040
7/5/2562 22:02:24
Size (KB)  :  2,044 KB
uttvc041
7/5/2562 22:02:30
Size (KB)  :  1,940 KB
uttvc042
7/5/2562 23:27:06
Size (KB)  :  2,173 KB
uttvc043
7/5/2562 22:03:26
Size (KB)  :  1,932 KB
uttvc044
7/5/2562 22:03:28
Size (KB)  :  1,855 KB
uttvc045
7/5/2562 22:04:12
Size (KB)  :  1,797 KB
uttvc046
7/5/2562 23:27:22
Size (KB)  :  1,840 KB
uttvc051
7/5/2562 22:06:44
Size (KB)  :  2,185 KB
uttvc052
7/5/2562 23:58:56
Size (KB)  :  1,992 KB
uttvc053
7/5/2562 23:58:56
Size (KB)  :  1,922 KB
uttvc054
7/5/2562 22:08:16
Size (KB)  :  2,012 KB
uttvc055
7/5/2562 22:08:26
Size (KB)  :  2,176 KB
uttvc056
7/5/2562 22:14:42
Size (KB)  :  2,040 KB
uttvc057
7/5/2562 22:14:50
Size (KB)  :  1,927 KB
uttvc058
7/5/2562 22:15:06
Size (KB)  :  1,898 KB
uttvc059
7/5/2562 22:15:08
Size (KB)  :  2,062 KB
uttvc060
7/5/2562 22:15:28
Size (KB)  :  2,117 KB
uttvc061
7/5/2562 22:15:44
Size (KB)  :  2,274 KB
uttvc062
7/5/2562 22:17:00
Size (KB)  :  1,872 KB
uttvc063
7/5/2562 22:17:14
Size (KB)  :  2,232 KB
uttvc064
7/5/2562 22:17:24
Size (KB)  :  2,075 KB
uttvc065
7/5/2562 22:17:34
Size (KB)  :  1,881 KB
uttvc066
7/5/2562 22:18:00
Size (KB)  :  2,308 KB
uttvc067
7/5/2562 23:59:56
Size (KB)  :  2,048 KB
uttvc068
7/5/2562 22:34:50
Size (KB)  :  2,328 KB
uttvc069
7/5/2562 22:34:54
Size (KB)  :  2,302 KB
uttvc070
8/5/2562 0:00:04
Size (KB)  :  1,940 KB
Pages:     1 2