วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินรักษามาตรฐานต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
22/5/2562 0:44:20
Size (KB)  :  4,412 KB
uttvc002
22/5/2562 0:44:32
Size (KB)  :  4,412 KB
uttvc003
21/5/2562 23:44:28
Size (KB)  :  4,411 KB
uttvc004
21/5/2562 11:45:56
Size (KB)  :  2,108 KB
uttvc005
21/5/2562 23:47:04
Size (KB)  :  4,315 KB
uttvc006
21/5/2562 23:47:12
Size (KB)  :  3,902 KB
uttvc007
21/5/2562 23:47:18
Size (KB)  :  4,541 KB
uttvc008
21/5/2562 23:47:28
Size (KB)  :  4,605 KB
uttvc009
21/5/2562 23:48:28
Size (KB)  :  4,750 KB
uttvc010
21/5/2562 23:48:36
Size (KB)  :  4,360 KB
uttvc011
21/5/2562 23:48:44
Size (KB)  :  4,584 KB
uttvc012
21/5/2562 23:44:16
Size (KB)  :  4,417 KB
uttvc013
21/5/2562 23:35:46
Size (KB)  :  4,423 KB
uttvc014
22/5/2562 0:46:30
Size (KB)  :  4,579 KB
uttvc015
22/5/2562 0:51:38
Size (KB)  :  4,101 KB
uttvc016
21/5/2562 23:46:42
Size (KB)  :  4,206 KB
uttvc017
21/5/2562 23:49:24
Size (KB)  :  4,597 KB
uttvc018
21/5/2562 23:49:50
Size (KB)  :  4,148 KB
uttvc019
21/5/2562 23:50:20
Size (KB)  :  4,069 KB
uttvc020
21/5/2562 23:50:24
Size (KB)  :  4,311 KB
uttvc021
21/5/2562 23:50:42
Size (KB)  :  4,225 KB
uttvc022
21/5/2562 23:50:48
Size (KB)  :  4,373 KB
uttvc023
21/5/2562 23:51:16
Size (KB)  :  4,390 KB
uttvc024
21/5/2562 23:51:28
Size (KB)  :  4,534 KB
uttvc025
21/5/2562 23:52:08
Size (KB)  :  3,988 KB
uttvc026
21/5/2562 23:52:42
Size (KB)  :  4,103 KB
uttvc027
21/5/2562 23:53:10
Size (KB)  :  4,110 KB
uttvc028
21/5/2562 23:53:12
Size (KB)  :  4,050 KB
uttvc029
21/5/2562 23:53:32
Size (KB)  :  4,136 KB
uttvc030
21/5/2562 23:55:38
Size (KB)  :  4,629 KB
uttvc031
21/5/2562 23:56:00
Size (KB)  :  4,367 KB
uttvc032
21/5/2562 23:56:12
Size (KB)  :  3,881 KB
uttvc033
21/5/2562 23:56:34
Size (KB)  :  4,718 KB
uttvc034
21/5/2562 23:56:42
Size (KB)  :  4,559 KB
uttvc035
22/5/2562 0:03:28
Size (KB)  :  4,126 KB
uttvc036
22/5/2562 0:08:06
Size (KB)  :  4,535 KB
uttvc037
22/5/2562 0:10:28
Size (KB)  :  4,251 KB
uttvc038
22/5/2562 0:12:46
Size (KB)  :  4,411 KB
uttvc039
22/5/2562 0:32:08
Size (KB)  :  4,298 KB
uttvc040
22/5/2562 0:32:46
Size (KB)  :  4,495 KB
uttvc041
22/5/2562 0:34:14
Size (KB)  :  4,144 KB
uttvc042
21/5/2562 11:44:40
Size (KB)  :  1,825 KB
uttvc043
22/5/2562 0:35:10
Size (KB)  :  4,670 KB
uttvc044
21/5/2562 23:01:40
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc045
21/5/2562 23:01:44
Size (KB)  :  2,009 KB
uttvc046
21/5/2562 23:03:12
Size (KB)  :  2,133 KB
uttvc047
21/5/2562 23:03:36
Size (KB)  :  2,175 KB
uttvc048
21/5/2562 23:25:30
Size (KB)  :  1,973 KB
uttvc049
21/5/2562 23:25:42
Size (KB)  :  2,008 KB
uttvc050
21/5/2562 23:32:52
Size (KB)  :  1,817 KB
uttvc051
21/5/2562 23:37:06
Size (KB)  :  2,124 KB
uttvc052
21/5/2562 22:08:50
Size (KB)  :  4,665 KB
uttvc053
21/5/2562 22:09:12
Size (KB)  :  4,248 KB
uttvc054
21/5/2562 22:09:44
Size (KB)  :  4,426 KB
uttvc055
21/5/2562 22:09:50
Size (KB)  :  4,657 KB
uttvc056
21/5/2562 22:09:58
Size (KB)  :  4,225 KB
uttvc057
21/5/2562 22:10:02
Size (KB)  :  4,490 KB
uttvc058
21/5/2562 22:10:42
Size (KB)  :  4,613 KB
uttvc059
21/5/2562 22:10:54
Size (KB)  :  4,360 KB
uttvc060
21/5/2562 22:54:38
Size (KB)  :  4,271 KB
Pages:     1 2