วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายอนันต์ โดรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียนโดยกระบวนการทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนวสำหรับครูปฏิบัติงานในหน้าที่ในฐานะครูที่ปรึกษา (ครูประจำชั้น) ระดับกลางรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคัทรียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
16/8/2562 0:27:20
Size (KB)  :  1,729 KB
uttvc02
16/8/2562 8:53:26
Size (KB)  :  3,651 KB
uttvc03
16/8/2562 8:55:50
Size (KB)  :  3,662 KB
uttvc04
16/8/2562 8:50:12
Size (KB)  :  3,626 KB
uttvc05
16/8/2562 8:51:38
Size (KB)  :  3,587 KB
uttvc06
16/8/2562 8:18:48
Size (KB)  :  4,273 KB
uttvc07
16/8/2562 8:19:00
Size (KB)  :  4,170 KB
uttvc08
16/8/2562 8:19:08
Size (KB)  :  4,110 KB
uttvc09
16/8/2562 8:19:26
Size (KB)  :  4,239 KB
uttvc10
16/8/2562 8:19:58
Size (KB)  :  4,339 KB
uttvc11
16/8/2562 8:23:24
Size (KB)  :  4,338 KB
uttvc12
16/8/2562 8:34:14
Size (KB)  :  4,140 KB
uttvc13
16/8/2562 8:28:44
Size (KB)  :  3,826 KB
uttvc14
16/8/2562 8:34:24
Size (KB)  :  3,837 KB
uttvc15
16/8/2562 8:35:04
Size (KB)  :  4,047 KB
uttvc16
16/8/2562 8:36:02
Size (KB)  :  4,230 KB
uttvc17
16/8/2562 8:38:04
Size (KB)  :  4,593 KB
uttvc018
16/8/2562 11:41:12
Size (KB)  :  4,766 KB
uttvc019
16/8/2562 11:41:22
Size (KB)  :  4,756 KB
uttvc020
16/8/2562 11:41:40
Size (KB)  :  4,879 KB
uttvc021
16/8/2562 11:42:26
Size (KB)  :  4,791 KB
uttvc022
16/8/2562 11:42:50
Size (KB)  :  4,901 KB
uttvc023
16/8/2562 11:43:34
Size (KB)  :  4,663 KB
uttvc024
16/8/2562 11:44:06
Size (KB)  :  4,665 KB
uttvc025
16/8/2562 11:44:22
Size (KB)  :  4,864 KB
uttvc026
16/8/2562 11:44:50
Size (KB)  :  3,858 KB
uttvc027
16/8/2562 11:45:16
Size (KB)  :  4,549 KB
uttvc028
16/8/2562 11:45:54
Size (KB)  :  4,685 KB
uttvc029
16/8/2562 11:46:14
Size (KB)  :  4,588 KB
uttvc030
16/8/2562 11:46:58
Size (KB)  :  4,781 KB
uttvc031
16/8/2562 11:47:50
Size (KB)  :  4,816 KB
uttvc032
16/8/2562 11:49:00
Size (KB)  :  4,705 KB
uttvc033
16/8/2562 11:49:10
Size (KB)  :  4,705 KB
uttvc034
16/8/2562 11:49:30
Size (KB)  :  4,643 KB
uttvc035
16/8/2562 11:50:04
Size (KB)  :  4,763 KB
uttvc036
16/8/2562 11:56:02
Size (KB)  :  4,540 KB
uttvc037
16/8/2562 12:06:18
Size (KB)  :  4,485 KB
uttvc038
16/8/2562 12:06:46
Size (KB)  :  4,768 KB
uttvc039
16/8/2562 12:09:42
Size (KB)  :  4,560 KB
uttvc040
16/8/2562 12:11:10
Size (KB)  :  4,232 KB
uttvc041
16/8/2562 12:13:52
Size (KB)  :  4,303 KB
uttvc043
16/8/2562 13:44:10
Size (KB)  :  4,586 KB
uttvc044
16/8/2562 13:56:22
Size (KB)  :  4,650 KB
uttvc045
16/8/2562 13:56:30
Size (KB)  :  4,740 KB
uttvc046
16/8/2562 13:56:56
Size (KB)  :  4,796 KB
uttvc047
16/8/2562 13:57:02
Size (KB)  :  4,371 KB
uttvc048
16/8/2562 13:59:06
Size (KB)  :  4,646 KB
uttvc049
16/8/2562 14:00:30
Size (KB)  :  4,591 KB
Pages:     1 2 3 4 5