สัปดาห์เค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอมอบความอิ่มอร่อยให้กับท่านและครอบครัวด้วย เค้กครีม เค้กแยม เค้กช็อกโกแลต และคุกกี้ เชิญชวนท่านร่วมอุดหนุนภายใต้ชื่อ"พิกุลแก้ว"ทุกขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายด้วยฝีมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc629
26/12/2561 11:36:56
Size (KB)  :  6,620 KB
uttvc630
26/12/2561 11:37:00
Size (KB)  :  7,013 KB
uttvc631
26/12/2561 11:37:10
Size (KB)  :  7,004 KB
uttvc632
26/12/2561 11:37:16
Size (KB)  :  7,098 KB
uttvc633
26/12/2561 11:37:20
Size (KB)  :  6,608 KB
uttvc634
26/12/2561 11:38:06
Size (KB)  :  6,670 KB
uttvc635
26/12/2561 11:38:16
Size (KB)  :  7,051 KB
uttvc636
26/12/2561 11:38:24
Size (KB)  :  7,363 KB
uttvc637
26/12/2561 11:38:28
Size (KB)  :  6,705 KB
uttvc638
26/12/2561 11:38:36
Size (KB)  :  6,372 KB
uttvc639
26/12/2561 11:38:40
Size (KB)  :  6,997 KB
uttvc640
26/12/2561 11:38:42
Size (KB)  :  6,978 KB
uttvc641
26/12/2561 11:38:48
Size (KB)  :  7,172 KB
uttvc642
26/12/2561 11:38:52
Size (KB)  :  7,024 KB
uttvc643
26/12/2561 11:39:12
Size (KB)  :  7,297 KB
uttvc644
26/12/2561 11:39:30
Size (KB)  :  6,779 KB
uttvc645
26/12/2561 11:39:40
Size (KB)  :  6,638 KB
uttvc646
26/12/2561 11:39:44
Size (KB)  :  6,594 KB
uttvc647
26/12/2561 11:40:04
Size (KB)  :  7,153 KB
uttvc648
26/12/2561 11:40:08
Size (KB)  :  6,651 KB
uttvc649
26/12/2561 11:41:56
Size (KB)  :  7,562 KB
uttvc650
26/12/2561 11:42:04
Size (KB)  :  7,203 KB
uttvc651
26/12/2561 11:42:10
Size (KB)  :  7,604 KB
uttvc652
26/12/2561 11:44:36
Size (KB)  :  7,455 KB
uttvc653
26/12/2561 11:47:50
Size (KB)  :  6,565 KB
uttvc654
26/12/2561 11:47:56
Size (KB)  :  7,152 KB
uttvc655
26/12/2561 11:48:02
Size (KB)  :  6,691 KB
uttvc656
26/12/2561 11:48:26
Size (KB)  :  6,955 KB
uttvc657
26/12/2561 11:48:40
Size (KB)  :  6,957 KB
uttvc658
26/12/2561 11:48:46
Size (KB)  :  6,910 KB
uttvc659
26/12/2561 11:49:00
Size (KB)  :  6,497 KB
uttvc660
26/12/2561 11:49:04
Size (KB)  :  6,598 KB
uttvc661
26/12/2561 11:49:08
Size (KB)  :  6,922 KB
uttvc662
26/12/2561 11:49:48
Size (KB)  :  6,590 KB
uttvc663
26/12/2561 11:49:50
Size (KB)  :  6,707 KB
uttvc664
26/12/2561 11:49:58
Size (KB)  :  6,872 KB
uttvc665
26/12/2561 11:50:10
Size (KB)  :  6,925 KB
uttvc666
26/12/2561 11:50:14
Size (KB)  :  7,053 KB
uttvc667
26/12/2561 11:50:52
Size (KB)  :  7,115 KB
uttvc668
26/12/2561 11:50:56
Size (KB)  :  7,184 KB
uttvc669
26/12/2561 11:51:22
Size (KB)  :  6,586 KB
uttvc670
26/12/2561 11:51:30
Size (KB)  :  6,549 KB
uttvc671
26/12/2561 11:51:38
Size (KB)  :  6,685 KB
uttvc672
26/12/2561 11:51:46
Size (KB)  :  6,419 KB
uttvc673
26/12/2561 11:52:08
Size (KB)  :  7,511 KB
uttvc674
26/12/2561 11:52:14
Size (KB)  :  6,656 KB
uttvc675
26/12/2561 11:52:18
Size (KB)  :  6,660 KB
uttvc676
26/12/2561 11:52:24
Size (KB)  :  7,165 KB
uttvc677
26/12/2561 11:52:32
Size (KB)  :  7,317 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9