สัปดาห์เค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอมอบความอิ่มอร่อยให้กับท่านและครอบครัวด้วย เค้กครีม เค้กแยม เค้กช็อกโกแลต และคุกกี้ เชิญชวนท่านร่วมอุดหนุนภายใต้ชื่อ"พิกุลแก้ว"ทุกขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายด้วยฝีมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc563
25/12/2561 11:42:38
Size (KB)  :  6,497 KB
uttvc564
25/12/2561 11:42:42
Size (KB)  :  6,998 KB
uttvc565
25/12/2561 11:42:48
Size (KB)  :  6,749 KB
uttvc566
25/12/2561 11:42:56
Size (KB)  :  6,980 KB
uttvc567
25/12/2561 11:43:02
Size (KB)  :  6,245 KB
uttvc568
25/12/2561 11:43:04
Size (KB)  :  7,111 KB
uttvc569
25/12/2561 11:43:08
Size (KB)  :  7,224 KB
uttvc570
25/12/2561 11:43:12
Size (KB)  :  6,644 KB
uttvc571
25/12/2561 11:44:32
Size (KB)  :  6,883 KB
uttvc572
25/12/2561 11:44:40
Size (KB)  :  7,444 KB
uttvc573
25/12/2561 11:46:28
Size (KB)  :  7,394 KB
uttvc574
25/12/2561 11:48:22
Size (KB)  :  7,238 KB
uttvc575
25/12/2561 11:48:26
Size (KB)  :  7,239 KB
uttvc576
25/12/2561 11:50:22
Size (KB)  :  6,380 KB
uttvc577
25/12/2561 11:51:34
Size (KB)  :  6,423 KB
uttvc578
25/12/2561 11:51:40
Size (KB)  :  7,549 KB
uttvc579
25/12/2561 11:51:44
Size (KB)  :  6,491 KB
uttvc580
25/12/2561 11:51:48
Size (KB)  :  6,322 KB
uttvc581
25/12/2561 11:52:18
Size (KB)  :  6,907 KB
uttvc582
25/12/2561 11:52:22
Size (KB)  :  6,715 KB
uttvc583
25/12/2561 11:53:18
Size (KB)  :  7,496 KB
uttvc584
25/12/2561 11:53:24
Size (KB)  :  7,466 KB
uttvc585
25/12/2561 12:01:48
Size (KB)  :  6,961 KB
uttvc586
25/12/2561 12:01:56
Size (KB)  :  6,738 KB
uttvc587
25/12/2561 12:02:00
Size (KB)  :  7,239 KB
uttvc588
25/12/2561 12:02:02
Size (KB)  :  7,054 KB
uttvc589
25/12/2561 12:02:04
Size (KB)  :  6,639 KB
uttvc590
25/12/2561 12:02:08
Size (KB)  :  7,097 KB
uttvc591
25/12/2561 12:02:16
Size (KB)  :  6,519 KB
uttvc592
25/12/2561 12:02:20
Size (KB)  :  6,459 KB
uttvc593
26/12/2561 11:24:50
Size (KB)  :  7,505 KB
uttvc594
26/12/2561 11:24:54
Size (KB)  :  7,027 KB
uttvc595
26/12/2561 11:25:10
Size (KB)  :  6,625 KB
uttvc596
26/12/2561 11:25:42
Size (KB)  :  7,120 KB
uttvc597
26/12/2561 11:25:50
Size (KB)  :  7,593 KB
uttvc598
26/12/2561 11:26:12
Size (KB)  :  6,400 KB
uttvc599
26/12/2561 11:26:16
Size (KB)  :  6,308 KB
uttvc600
26/12/2561 11:26:26
Size (KB)  :  6,350 KB
uttvc601
26/12/2561 11:26:32
Size (KB)  :  6,669 KB
uttvc602
26/12/2561 11:26:42
Size (KB)  :  6,658 KB
uttvc603
26/12/2561 11:27:56
Size (KB)  :  6,640 KB
uttvc604
26/12/2561 11:28:02
Size (KB)  :  6,819 KB
uttvc605
26/12/2561 11:28:10
Size (KB)  :  7,060 KB
uttvc606
26/12/2561 11:28:16
Size (KB)  :  7,118 KB
uttvc607
26/12/2561 11:28:22
Size (KB)  :  6,601 KB
uttvc608
26/12/2561 11:28:28
Size (KB)  :  6,179 KB
uttvc609
26/12/2561 11:28:40
Size (KB)  :  6,780 KB
uttvc610
26/12/2561 11:28:54
Size (KB)  :  6,947 KB
uttvc611
26/12/2561 11:29:04
Size (KB)  :  7,058 KB
uttvc612
26/12/2561 11:29:22
Size (KB)  :  7,192 KB
uttvc613
26/12/2561 11:29:24
Size (KB)  :  6,950 KB
uttvc614
26/12/2561 11:29:30
Size (KB)  :  7,035 KB
uttvc615
26/12/2561 11:29:44
Size (KB)  :  7,280 KB
uttvc616
26/12/2561 11:29:46
Size (KB)  :  6,619 KB
uttvc617
26/12/2561 11:30:16
Size (KB)  :  6,935 KB
uttvc618
26/12/2561 11:30:24
Size (KB)  :  7,210 KB
uttvc619
26/12/2561 11:33:50
Size (KB)  :  5,932 KB
uttvc620
26/12/2561 11:35:20
Size (KB)  :  6,753 KB
uttvc621
26/12/2561 11:35:24
Size (KB)  :  7,518 KB
uttvc622
26/12/2561 11:35:32
Size (KB)  :  6,717 KB
uttvc623
26/12/2561 11:35:36
Size (KB)  :  6,915 KB
uttvc624
26/12/2561 11:35:58
Size (KB)  :  6,727 KB
uttvc625
26/12/2561 11:36:06
Size (KB)  :  7,076 KB
uttvc626
26/12/2561 11:36:16
Size (KB)  :  6,710 KB
uttvc627
26/12/2561 11:36:42
Size (KB)  :  6,111 KB
uttvc628
26/12/2561 11:36:52
Size (KB)  :  6,471 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9