สัปดาห์เค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอมอบความอิ่มอร่อยให้กับท่านและครอบครัวด้วย เค้กครีม เค้กแยม เค้กช็อกโกแลต และคุกกี้ เชิญชวนท่านร่วมอุดหนุนภายใต้ชื่อ"พิกุลแก้ว"ทุกขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายด้วยฝีมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc407
25/12/2561 11:18:04
Size (KB)  :  7,480 KB
uttvc408
25/12/2561 11:13:10
Size (KB)  :  3,695 KB
uttvc409
25/12/2561 11:13:38
Size (KB)  :  4,727 KB
uttvc410
25/12/2561 11:13:48
Size (KB)  :  4,681 KB
uttvc411
25/12/2561 11:14:04
Size (KB)  :  3,635 KB
uttvc412
25/12/2561 11:14:50
Size (KB)  :  4,051 KB
uttvc413
25/12/2561 11:15:02
Size (KB)  :  4,302 KB
uttvc414
25/12/2561 11:17:06
Size (KB)  :  4,427 KB
uttvc415
25/12/2561 11:17:42
Size (KB)  :  4,233 KB
uttvc416
25/12/2561 11:17:46
Size (KB)  :  4,142 KB
uttvc417
25/12/2561 11:18:54
Size (KB)  :  3,654 KB
uttvc418
25/12/2561 11:19:06
Size (KB)  :  3,536 KB
uttvc419
25/12/2561 11:19:12
Size (KB)  :  4,157 KB
uttvc420
25/12/2561 11:19:30
Size (KB)  :  3,908 KB
uttvc421
25/12/2561 11:19:40
Size (KB)  :  4,199 KB
uttvc422
25/12/2561 11:19:44
Size (KB)  :  4,012 KB
uttvc423
25/12/2561 11:20:16
Size (KB)  :  4,237 KB
uttvc424
25/12/2561 11:20:22
Size (KB)  :  4,350 KB
uttvc425
25/12/2561 11:20:22
Size (KB)  :  3,900 KB
uttvc426
25/12/2561 11:20:56
Size (KB)  :  4,280 KB
uttvc427
25/12/2561 11:20:58
Size (KB)  :  4,221 KB
uttvc428
25/12/2561 11:21:30
Size (KB)  :  4,190 KB
uttvc429
25/12/2561 11:27:30
Size (KB)  :  4,593 KB
uttvc430
25/12/2561 12:00:12
Size (KB)  :  4,304 KB
uttvc431
25/12/2561 12:00:22
Size (KB)  :  4,465 KB
uttvc432
25/12/2561 12:00:46
Size (KB)  :  4,495 KB
uttvc433
25/12/2561 12:02:02
Size (KB)  :  3,941 KB
uttvc434
25/12/2561 12:02:04
Size (KB)  :  3,950 KB
uttvc435
25/12/2561 12:04:04
Size (KB)  :  4,539 KB
uttvc436
25/12/2561 12:04:36
Size (KB)  :  4,701 KB
uttvc437
25/12/2561 12:04:38
Size (KB)  :  4,722 KB
uttvc438
25/12/2561 12:05:28
Size (KB)  :  4,443 KB
uttvc439
25/12/2561 12:05:32
Size (KB)  :  4,652 KB
uttvc440
25/12/2561 13:48:52
Size (KB)  :  4,564 KB
uttvc441
25/12/2561 13:48:56
Size (KB)  :  4,512 KB
uttvc442
25/12/2561 13:49:00
Size (KB)  :  4,551 KB
uttvc443
25/12/2561 13:49:44
Size (KB)  :  4,749 KB
uttvc444
25/12/2561 13:50:12
Size (KB)  :  4,108 KB
uttvc445
25/12/2561 13:50:22
Size (KB)  :  4,185 KB
uttvc446
25/12/2561 13:50:44
Size (KB)  :  4,648 KB
uttvc447
25/12/2561 13:52:04
Size (KB)  :  4,478 KB
uttvc448
25/12/2561 13:52:14
Size (KB)  :  4,498 KB
uttvc449
25/12/2561 13:52:24
Size (KB)  :  4,416 KB
uttvc450
25/12/2561 13:52:32
Size (KB)  :  4,426 KB
uttvc451
25/12/2561 13:52:40
Size (KB)  :  4,580 KB
uttvc452
26/12/2561 9:01:00
Size (KB)  :  4,223 KB
uttvc543
25/12/2561 11:18:58
Size (KB)  :  6,941 KB
uttvc544
25/12/2561 11:19:00
Size (KB)  :  6,921 KB
uttvc545
25/12/2561 11:19:04
Size (KB)  :  6,636 KB
uttvc546
25/12/2561 11:20:18
Size (KB)  :  6,984 KB
uttvc547
25/12/2561 11:20:32
Size (KB)  :  7,370 KB
uttvc548
25/12/2561 11:20:46
Size (KB)  :  6,597 KB
uttvc549
25/12/2561 11:21:06
Size (KB)  :  7,161 KB
uttvc550
25/12/2561 11:23:30
Size (KB)  :  6,847 KB
uttvc551
25/12/2561 11:23:40
Size (KB)  :  6,452 KB
uttvc552
25/12/2561 11:24:08
Size (KB)  :  6,412 KB
uttvc553
25/12/2561 11:24:50
Size (KB)  :  7,423 KB
uttvc554
25/12/2561 11:33:46
Size (KB)  :  7,116 KB
uttvc555
25/12/2561 11:33:52
Size (KB)  :  6,997 KB
uttvc556
25/12/2561 11:35:58
Size (KB)  :  7,323 KB
uttvc557
25/12/2561 11:36:02
Size (KB)  :  7,035 KB
uttvc558
25/12/2561 11:38:42
Size (KB)  :  6,957 KB
uttvc559
25/12/2561 11:38:50
Size (KB)  :  7,603 KB
uttvc560
25/12/2561 11:38:56
Size (KB)  :  6,748 KB
uttvc561
25/12/2561 11:41:18
Size (KB)  :  6,105 KB
uttvc562
25/12/2561 11:42:30
Size (KB)  :  7,527 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9