สัปดาห์เค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอมอบความอิ่มอร่อยให้กับท่านและครอบครัวด้วย เค้กครีม เค้กแยม เค้กช็อกโกแลต และคุกกี้ เชิญชวนท่านร่วมอุดหนุนภายใต้ชื่อ"พิกุลแก้ว"ทุกขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายด้วยฝีมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc341
25/12/2561 10:52:14
Size (KB)  :  6,486 KB
uttvc342
25/12/2561 10:53:36
Size (KB)  :  7,516 KB
uttvc343
25/12/2561 10:53:58
Size (KB)  :  5,772 KB
uttvc344
25/12/2561 10:54:00
Size (KB)  :  7,485 KB
uttvc345
25/12/2561 10:54:10
Size (KB)  :  7,133 KB
uttvc346
25/12/2561 10:54:34
Size (KB)  :  6,818 KB
uttvc347
25/12/2561 10:54:48
Size (KB)  :  6,634 KB
uttvc348
25/12/2561 10:55:20
Size (KB)  :  6,731 KB
uttvc349
25/12/2561 10:55:36
Size (KB)  :  5,800 KB
uttvc350
25/12/2561 10:55:42
Size (KB)  :  6,881 KB
uttvc351
25/12/2561 10:56:04
Size (KB)  :  6,168 KB
uttvc352
25/12/2561 10:56:20
Size (KB)  :  6,789 KB
uttvc353
25/12/2561 10:56:32
Size (KB)  :  6,620 KB
uttvc354
25/12/2561 10:57:40
Size (KB)  :  6,789 KB
uttvc355
25/12/2561 10:58:02
Size (KB)  :  7,247 KB
uttvc356
25/12/2561 10:58:16
Size (KB)  :  6,798 KB
uttvc357
25/12/2561 10:58:28
Size (KB)  :  6,790 KB
uttvc358
25/12/2561 10:58:34
Size (KB)  :  5,823 KB
uttvc359
25/12/2561 10:58:46
Size (KB)  :  5,911 KB
uttvc360
25/12/2561 10:58:56
Size (KB)  :  5,884 KB
uttvc361
25/12/2561 10:59:08
Size (KB)  :  5,793 KB
uttvc362
25/12/2561 10:59:24
Size (KB)  :  6,973 KB
uttvc363
25/12/2561 11:00:10
Size (KB)  :  7,015 KB
uttvc364
25/12/2561 11:00:24
Size (KB)  :  7,153 KB
uttvc365
25/12/2561 11:00:32
Size (KB)  :  7,368 KB
uttvc366
25/12/2561 11:01:28
Size (KB)  :  6,770 KB
uttvc367
25/12/2561 11:02:06
Size (KB)  :  7,527 KB
uttvc368
25/12/2561 11:02:22
Size (KB)  :  6,745 KB
uttvc369
25/12/2561 11:02:28
Size (KB)  :  6,843 KB
uttvc370
25/12/2561 11:04:24
Size (KB)  :  6,688 KB
uttvc371
25/12/2561 11:05:28
Size (KB)  :  5,695 KB
uttvc372
25/12/2561 11:05:44
Size (KB)  :  5,312 KB
uttvc373
25/12/2561 11:05:50
Size (KB)  :  6,291 KB
uttvc374
25/12/2561 11:06:00
Size (KB)  :  5,707 KB
uttvc375
25/12/2561 11:07:46
Size (KB)  :  6,846 KB
uttvc376
25/12/2561 11:08:22
Size (KB)  :  6,002 KB
uttvc377
25/12/2561 11:10:10
Size (KB)  :  7,159 KB
uttvc378
25/12/2561 11:10:12
Size (KB)  :  7,038 KB
uttvc379
25/12/2561 11:10:46
Size (KB)  :  7,025 KB
uttvc380
25/12/2561 11:11:02
Size (KB)  :  7,272 KB
uttvc381
25/12/2561 11:11:12
Size (KB)  :  7,112 KB
uttvc382
25/12/2561 11:11:32
Size (KB)  :  6,602 KB
uttvc383
25/12/2561 11:11:38
Size (KB)  :  6,300 KB
uttvc384
25/12/2561 11:12:14
Size (KB)  :  6,849 KB
uttvc385
25/12/2561 11:12:18
Size (KB)  :  6,570 KB
uttvc386
25/12/2561 11:12:30
Size (KB)  :  6,855 KB
uttvc387
25/12/2561 11:12:46
Size (KB)  :  7,102 KB
uttvc388
25/12/2561 11:13:22
Size (KB)  :  7,528 KB
uttvc389
25/12/2561 11:13:38
Size (KB)  :  7,122 KB
uttvc390
25/12/2561 11:13:48
Size (KB)  :  6,587 KB
uttvc391
25/12/2561 11:14:02
Size (KB)  :  7,072 KB
uttvc392
25/12/2561 11:14:14
Size (KB)  :  7,380 KB
uttvc393
25/12/2561 11:14:36
Size (KB)  :  6,587 KB
uttvc394
25/12/2561 11:14:56
Size (KB)  :  7,472 KB
uttvc395
25/12/2561 11:15:08
Size (KB)  :  6,735 KB
uttvc396
25/12/2561 11:15:18
Size (KB)  :  6,712 KB
uttvc397
25/12/2561 11:15:26
Size (KB)  :  6,524 KB
uttvc398
25/12/2561 11:15:32
Size (KB)  :  6,566 KB
uttvc399
25/12/2561 11:15:34
Size (KB)  :  6,221 KB
uttvc400
25/12/2561 11:15:40
Size (KB)  :  6,889 KB
uttvc401
25/12/2561 11:15:56
Size (KB)  :  6,371 KB
uttvc402
25/12/2561 11:16:02
Size (KB)  :  6,651 KB
uttvc403
25/12/2561 11:16:24
Size (KB)  :  6,544 KB
uttvc404
25/12/2561 11:16:32
Size (KB)  :  7,608 KB
uttvc405
25/12/2561 11:17:06
Size (KB)  :  6,582 KB
uttvc406
25/12/2561 11:17:54
Size (KB)  :  7,180 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9