สัปดาห์เค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอมอบความอิ่มอร่อยให้กับท่านและครอบครัวด้วย เค้กครีม เค้กแยม เค้กช็อกโกแลต และคุกกี้ เชิญชวนท่านร่วมอุดหนุนภายใต้ชื่อ"พิกุลแก้ว"ทุกขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายด้วยฝีมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc275
25/12/2561 10:21:02
Size (KB)  :  6,311 KB
uttvc276
25/12/2561 10:21:42
Size (KB)  :  6,754 KB
uttvc277
25/12/2561 10:22:02
Size (KB)  :  7,014 KB
uttvc278
25/12/2561 10:22:10
Size (KB)  :  5,860 KB
uttvc279
25/12/2561 10:22:44
Size (KB)  :  7,375 KB
uttvc280
25/12/2561 10:23:04
Size (KB)  :  6,905 KB
uttvc281
25/12/2561 10:23:14
Size (KB)  :  6,814 KB
uttvc282
25/12/2561 10:23:20
Size (KB)  :  6,121 KB
uttvc283
25/12/2561 10:23:24
Size (KB)  :  7,308 KB
uttvc284
25/12/2561 10:23:28
Size (KB)  :  6,989 KB
uttvc285
25/12/2561 10:23:32
Size (KB)  :  7,035 KB
uttvc286
25/12/2561 10:23:38
Size (KB)  :  7,191 KB
uttvc287
25/12/2561 10:23:42
Size (KB)  :  7,329 KB
uttvc288
25/12/2561 10:23:46
Size (KB)  :  7,319 KB
uttvc289
25/12/2561 10:23:52
Size (KB)  :  6,969 KB
uttvc290
25/12/2561 10:23:54
Size (KB)  :  7,277 KB
uttvc291
25/12/2561 10:24:00
Size (KB)  :  7,255 KB
uttvc292
25/12/2561 10:24:04
Size (KB)  :  7,238 KB
uttvc293
25/12/2561 10:24:10
Size (KB)  :  7,480 KB
uttvc294
25/12/2561 10:24:18
Size (KB)  :  7,161 KB
uttvc295
25/12/2561 10:24:24
Size (KB)  :  6,663 KB
uttvc296
25/12/2561 10:24:32
Size (KB)  :  7,228 KB
uttvc297
25/12/2561 10:24:56
Size (KB)  :  6,951 KB
uttvc298
25/12/2561 10:25:04
Size (KB)  :  6,752 KB
uttvc299
25/12/2561 10:25:12
Size (KB)  :  6,641 KB
uttvc300
25/12/2561 10:25:20
Size (KB)  :  7,640 KB
uttvc301
25/12/2561 10:25:28
Size (KB)  :  7,430 KB
uttvc302
25/12/2561 10:25:34
Size (KB)  :  6,842 KB
uttvc303
25/12/2561 10:25:40
Size (KB)  :  7,515 KB
uttvc304
25/12/2561 10:25:44
Size (KB)  :  7,337 KB
uttvc305
25/12/2561 10:26:16
Size (KB)  :  6,349 KB
uttvc306
25/12/2561 10:26:32
Size (KB)  :  6,203 KB
uttvc307
25/12/2561 10:26:38
Size (KB)  :  6,728 KB
uttvc308
25/12/2561 10:26:48
Size (KB)  :  6,668 KB
uttvc309
25/12/2561 10:27:28
Size (KB)  :  7,005 KB
uttvc310
25/12/2561 10:28:10
Size (KB)  :  5,986 KB
uttvc311
25/12/2561 10:29:04
Size (KB)  :  6,101 KB
uttvc312
25/12/2561 10:29:42
Size (KB)  :  5,763 KB
uttvc313
25/12/2561 10:30:32
Size (KB)  :  7,138 KB
uttvc314
25/12/2561 10:30:38
Size (KB)  :  6,926 KB
uttvc315
25/12/2561 10:32:36
Size (KB)  :  5,569 KB
uttvc316
25/12/2561 10:32:38
Size (KB)  :  6,353 KB
uttvc317
25/12/2561 10:34:06
Size (KB)  :  6,205 KB
uttvc318
25/12/2561 10:34:14
Size (KB)  :  5,821 KB
uttvc319
25/12/2561 10:34:50
Size (KB)  :  6,130 KB
uttvc320
25/12/2561 10:41:24
Size (KB)  :  6,640 KB
uttvc321
25/12/2561 10:42:18
Size (KB)  :  6,499 KB
uttvc322
25/12/2561 10:45:38
Size (KB)  :  7,207 KB
uttvc323
25/12/2561 10:46:20
Size (KB)  :  7,121 KB
uttvc324
25/12/2561 10:46:36
Size (KB)  :  7,480 KB
uttvc325
25/12/2561 10:46:40
Size (KB)  :  7,506 KB
uttvc326
25/12/2561 10:47:00
Size (KB)  :  7,114 KB
uttvc327
25/12/2561 10:47:14
Size (KB)  :  6,639 KB
uttvc328
25/12/2561 10:47:32
Size (KB)  :  7,375 KB
uttvc329
25/12/2561 10:48:42
Size (KB)  :  6,649 KB
uttvc330
25/12/2561 10:48:48
Size (KB)  :  7,141 KB
uttvc331
25/12/2561 10:48:58
Size (KB)  :  5,966 KB
uttvc332
25/12/2561 10:49:04
Size (KB)  :  6,970 KB
uttvc333
25/12/2561 10:49:34
Size (KB)  :  7,048 KB
uttvc334
25/12/2561 10:50:16
Size (KB)  :  6,304 KB
uttvc335
25/12/2561 10:50:20
Size (KB)  :  6,584 KB
uttvc336
25/12/2561 10:51:10
Size (KB)  :  7,454 KB
uttvc337
25/12/2561 10:51:16
Size (KB)  :  7,049 KB
uttvc338
25/12/2561 10:51:46
Size (KB)  :  6,905 KB
uttvc339
25/12/2561 10:52:06
Size (KB)  :  6,883 KB
uttvc340
25/12/2561 10:52:10
Size (KB)  :  7,019 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9