สัปดาห์เค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอมอบความอิ่มอร่อยให้กับท่านและครอบครัวด้วย เค้กครีม เค้กแยม เค้กช็อกโกแลต และคุกกี้ เชิญชวนท่านร่วมอุดหนุนภายใต้ชื่อ"พิกุลแก้ว"ทุกขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายด้วยฝีมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc209
25/12/2561 9:44:46
Size (KB)  :  6,554 KB
uttvc210
25/12/2561 9:44:48
Size (KB)  :  6,834 KB
uttvc211
25/12/2561 9:44:50
Size (KB)  :  6,960 KB
uttvc212
25/12/2561 9:45:28
Size (KB)  :  6,791 KB
uttvc213
25/12/2561 9:46:12
Size (KB)  :  7,319 KB
uttvc214
25/12/2561 9:46:20
Size (KB)  :  7,150 KB
uttvc215
25/12/2561 9:46:30
Size (KB)  :  6,752 KB
uttvc216
25/12/2561 9:46:46
Size (KB)  :  7,191 KB
uttvc217
25/12/2561 9:47:26
Size (KB)  :  6,409 KB
uttvc218
25/12/2561 9:48:20
Size (KB)  :  6,412 KB
uttvc219
25/12/2561 9:48:22
Size (KB)  :  6,573 KB
uttvc220
25/12/2561 9:49:34
Size (KB)  :  7,346 KB
uttvc221
25/12/2561 9:49:50
Size (KB)  :  7,194 KB
uttvc222
25/12/2561 9:50:32
Size (KB)  :  6,911 KB
uttvc223
25/12/2561 9:51:52
Size (KB)  :  6,837 KB
uttvc224
25/12/2561 9:52:18
Size (KB)  :  6,667 KB
uttvc225
25/12/2561 9:52:28
Size (KB)  :  6,367 KB
uttvc226
25/12/2561 9:52:38
Size (KB)  :  6,825 KB
uttvc227
25/12/2561 9:53:08
Size (KB)  :  6,473 KB
uttvc228
25/12/2561 9:53:18
Size (KB)  :  6,645 KB
uttvc229
25/12/2561 9:54:00
Size (KB)  :  6,917 KB
uttvc230
25/12/2561 9:54:44
Size (KB)  :  6,767 KB
uttvc231
25/12/2561 9:54:50
Size (KB)  :  7,033 KB
uttvc232
25/12/2561 9:54:56
Size (KB)  :  6,678 KB
uttvc233
25/12/2561 9:55:58
Size (KB)  :  7,611 KB
uttvc234
25/12/2561 9:57:18
Size (KB)  :  6,988 KB
uttvc235
25/12/2561 9:58:46
Size (KB)  :  6,218 KB
uttvc236
25/12/2561 9:58:54
Size (KB)  :  6,216 KB
uttvc237
25/12/2561 9:59:12
Size (KB)  :  6,577 KB
uttvc238
25/12/2561 9:59:18
Size (KB)  :  6,732 KB
uttvc239
25/12/2561 9:59:28
Size (KB)  :  7,095 KB
uttvc240
25/12/2561 9:59:38
Size (KB)  :  6,633 KB
uttvc241
25/12/2561 9:59:40
Size (KB)  :  6,761 KB
uttvc242
25/12/2561 9:59:56
Size (KB)  :  6,819 KB
uttvc243
25/12/2561 10:00:04
Size (KB)  :  6,726 KB
uttvc244
25/12/2561 10:00:14
Size (KB)  :  7,577 KB
uttvc245
25/12/2561 10:01:04
Size (KB)  :  6,686 KB
uttvc246
25/12/2561 10:01:16
Size (KB)  :  7,172 KB
uttvc247
25/12/2561 10:01:24
Size (KB)  :  6,731 KB
uttvc248
25/12/2561 10:01:52
Size (KB)  :  7,340 KB
uttvc249
25/12/2561 10:02:44
Size (KB)  :  7,133 KB
uttvc250
25/12/2561 10:05:52
Size (KB)  :  7,595 KB
uttvc251
25/12/2561 10:06:22
Size (KB)  :  7,290 KB
uttvc252
25/12/2561 10:08:38
Size (KB)  :  6,811 KB
uttvc253
25/12/2561 10:09:00
Size (KB)  :  7,042 KB
uttvc254
25/12/2561 10:09:06
Size (KB)  :  6,395 KB
uttvc255
25/12/2561 10:09:12
Size (KB)  :  6,835 KB
uttvc256
25/12/2561 10:09:38
Size (KB)  :  7,521 KB
uttvc257
25/12/2561 10:10:52
Size (KB)  :  6,134 KB
uttvc258
25/12/2561 10:11:46
Size (KB)  :  6,533 KB
uttvc259
25/12/2561 10:12:06
Size (KB)  :  6,578 KB
uttvc260
25/12/2561 10:13:24
Size (KB)  :  6,697 KB
uttvc261
25/12/2561 10:13:38
Size (KB)  :  5,692 KB
uttvc262
25/12/2561 10:13:44
Size (KB)  :  6,689 KB
uttvc263
25/12/2561 10:14:36
Size (KB)  :  7,017 KB
uttvc264
25/12/2561 10:15:38
Size (KB)  :  6,481 KB
uttvc265
25/12/2561 10:15:50
Size (KB)  :  6,507 KB
uttvc266
25/12/2561 10:17:20
Size (KB)  :  6,220 KB
uttvc267
25/12/2561 10:18:56
Size (KB)  :  6,936 KB
uttvc268
25/12/2561 10:19:06
Size (KB)  :  6,566 KB
uttvc269
25/12/2561 10:19:18
Size (KB)  :  6,259 KB
uttvc270
25/12/2561 10:19:30
Size (KB)  :  5,843 KB
uttvc271
25/12/2561 10:19:44
Size (KB)  :  5,803 KB
uttvc272
25/12/2561 10:19:58
Size (KB)  :  6,196 KB
uttvc273
25/12/2561 10:20:02
Size (KB)  :  6,332 KB
uttvc274
25/12/2561 10:20:22
Size (KB)  :  6,792 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9