สัปดาห์เค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอมอบความอิ่มอร่อยให้กับท่านและครอบครัวด้วย เค้กครีม เค้กแยม เค้กช็อกโกแลต และคุกกี้ เชิญชวนท่านร่วมอุดหนุนภายใต้ชื่อ"พิกุลแก้ว"ทุกขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายด้วยฝีมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc140
27/12/2561 12:22:16
Size (KB)  :  6,896 KB
uttvc141
27/12/2561 12:22:36
Size (KB)  :  7,021 KB
uttvc142
27/12/2561 12:22:50
Size (KB)  :  7,376 KB
uttvc143
27/12/2561 12:26:00
Size (KB)  :  7,209 KB
uttvc146
27/12/2561 18:00:42
Size (KB)  :  7,636 KB
uttvc147
27/12/2561 18:00:50
Size (KB)  :  7,178 KB
uttvc148
27/12/2561 18:02:56
Size (KB)  :  7,466 KB
uttvc149
27/12/2561 18:03:20
Size (KB)  :  6,505 KB
uttvc150
27/12/2561 18:03:30
Size (KB)  :  6,513 KB
uttvc151
27/12/2561 18:03:38
Size (KB)  :  7,538 KB
uttvc152
27/12/2561 18:03:58
Size (KB)  :  6,564 KB
uttvc153
27/12/2561 18:04:26
Size (KB)  :  7,586 KB
uttvc154
27/12/2561 18:04:32
Size (KB)  :  6,891 KB
uttvc155
27/12/2561 18:05:18
Size (KB)  :  7,533 KB
uttvc156
27/12/2561 18:05:22
Size (KB)  :  6,625 KB
uttvc157
27/12/2561 18:06:10
Size (KB)  :  6,528 KB
uttvc158
27/12/2561 18:06:22
Size (KB)  :  7,404 KB
uttvc159
27/12/2561 18:06:44
Size (KB)  :  6,529 KB
uttvc161
27/12/2561 18:07:02
Size (KB)  :  7,492 KB
uttvc162
27/12/2561 18:07:44
Size (KB)  :  6,906 KB
uttvc163
27/12/2561 18:07:52
Size (KB)  :  5,826 KB
uttvc164
27/12/2561 18:08:14
Size (KB)  :  6,078 KB
uttvc165
27/12/2561 18:08:18
Size (KB)  :  7,317 KB
uttvc166
27/12/2561 18:08:24
Size (KB)  :  6,613 KB
uttvc167
27/12/2561 18:08:46
Size (KB)  :  7,214 KB
uttvc168
27/12/2561 18:09:46
Size (KB)  :  7,160 KB
uttvc169
27/12/2561 18:09:52
Size (KB)  :  7,049 KB
uttvc170
27/12/2561 18:09:54
Size (KB)  :  7,303 KB
uttvc171
27/12/2561 18:10:00
Size (KB)  :  7,599 KB
uttvc172
27/12/2561 18:10:02
Size (KB)  :  6,559 KB
uttvc173
27/12/2561 18:10:10
Size (KB)  :  7,544 KB
uttvc174
25/12/2561 9:18:20
Size (KB)  :  6,647 KB
uttvc175
25/12/2561 9:18:40
Size (KB)  :  6,417 KB
uttvc176
25/12/2561 9:19:00
Size (KB)  :  7,448 KB
uttvc177
25/12/2561 9:19:12
Size (KB)  :  7,162 KB
uttvc178
25/12/2561 9:31:14
Size (KB)  :  7,376 KB
uttvc179
25/12/2561 9:31:28
Size (KB)  :  6,950 KB
uttvc180
25/12/2561 9:31:42
Size (KB)  :  7,621 KB
uttvc181
25/12/2561 9:32:04
Size (KB)  :  7,589 KB
uttvc182
25/12/2561 9:32:50
Size (KB)  :  5,675 KB
uttvc183
25/12/2561 9:32:54
Size (KB)  :  7,131 KB
uttvc184
25/12/2561 9:33:08
Size (KB)  :  6,797 KB
uttvc185
25/12/2561 9:33:14
Size (KB)  :  7,302 KB
uttvc186
25/12/2561 9:33:28
Size (KB)  :  6,324 KB
uttvc187
25/12/2561 9:34:22
Size (KB)  :  6,279 KB
uttvc188
25/12/2561 9:34:54
Size (KB)  :  6,559 KB
uttvc189
25/12/2561 9:35:10
Size (KB)  :  7,050 KB
uttvc190
25/12/2561 9:35:16
Size (KB)  :  6,083 KB
uttvc191
25/12/2561 9:35:36
Size (KB)  :  6,530 KB
uttvc192
25/12/2561 9:35:46
Size (KB)  :  6,481 KB
uttvc193
25/12/2561 9:36:50
Size (KB)  :  7,411 KB
uttvc194
25/12/2561 9:36:54
Size (KB)  :  7,538 KB
uttvc195
25/12/2561 9:37:10
Size (KB)  :  7,317 KB
uttvc196
25/12/2561 9:37:14
Size (KB)  :  6,948 KB
uttvc197
25/12/2561 9:38:02
Size (KB)  :  7,619 KB
uttvc198
25/12/2561 9:38:10
Size (KB)  :  6,553 KB
uttvc199
25/12/2561 9:38:28
Size (KB)  :  7,083 KB
uttvc200
25/12/2561 9:39:08
Size (KB)  :  6,960 KB
uttvc201
25/12/2561 9:39:22
Size (KB)  :  6,983 KB
uttvc202
25/12/2561 9:39:30
Size (KB)  :  7,033 KB
uttvc203
25/12/2561 9:39:54
Size (KB)  :  7,032 KB
uttvc204
25/12/2561 9:40:02
Size (KB)  :  6,470 KB
uttvc205
25/12/2561 9:42:46
Size (KB)  :  6,287 KB
uttvc206
25/12/2561 9:43:28
Size (KB)  :  6,511 KB
uttvc207
25/12/2561 9:43:40
Size (KB)  :  6,634 KB
uttvc208
25/12/2561 9:44:30
Size (KB)  :  7,192 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9