สัปดาห์เค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอมอบความอิ่มอร่อยให้กับท่านและครอบครัวด้วย เค้กครีม เค้กแยม เค้กช็อกโกแลต และคุกกี้ เชิญชวนท่านร่วมอุดหนุนภายใต้ชื่อ"พิกุลแก้ว"ทุกขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายด้วยฝีมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc073
26/12/2561 19:04:02
Size (KB)  :  5,848 KB
uttvc074
26/12/2561 19:04:12
Size (KB)  :  6,199 KB
uttvc075
26/12/2561 19:04:18
Size (KB)  :  6,073 KB
uttvc076
26/12/2561 19:04:30
Size (KB)  :  6,439 KB
uttvc077
26/12/2561 19:04:50
Size (KB)  :  7,462 KB
uttvc078
26/12/2561 19:05:04
Size (KB)  :  7,635 KB
uttvc079
26/12/2561 19:05:24
Size (KB)  :  6,604 KB
uttvc080
26/12/2561 19:05:38
Size (KB)  :  6,486 KB
uttvc081
26/12/2561 19:05:42
Size (KB)  :  6,300 KB
uttvc082
26/12/2561 19:06:08
Size (KB)  :  7,281 KB
uttvc083
26/12/2561 19:06:14
Size (KB)  :  5,796 KB
uttvc085
26/12/2561 19:06:36
Size (KB)  :  6,522 KB
uttvc086
26/12/2561 19:06:42
Size (KB)  :  7,363 KB
uttvc087
26/12/2561 19:06:50
Size (KB)  :  7,432 KB
uttvc088
26/12/2561 19:09:20
Size (KB)  :  7,615 KB
uttvc089
26/12/2561 19:09:22
Size (KB)  :  6,601 KB
uttvc090
26/12/2561 19:09:30
Size (KB)  :  7,660 KB
uttvc091
26/12/2561 19:09:32
Size (KB)  :  6,621 KB
uttvc092
26/12/2561 19:09:38
Size (KB)  :  7,464 KB
uttvc093
26/12/2561 19:09:40
Size (KB)  :  6,663 KB
uttvc094
26/12/2561 19:09:56
Size (KB)  :  6,635 KB
uttvc095
26/12/2561 19:10:00
Size (KB)  :  6,498 KB
uttvc096
26/12/2561 19:10:06
Size (KB)  :  6,549 KB
uttvc097
26/12/2561 19:10:14
Size (KB)  :  6,452 KB
uttvc098
26/12/2561 19:11:00
Size (KB)  :  6,804 KB
uttvc099
26/12/2561 19:11:10
Size (KB)  :  6,796 KB
uttvc100
26/12/2561 19:12:18
Size (KB)  :  6,433 KB
uttvc101
26/12/2561 19:12:24
Size (KB)  :  7,467 KB
uttvc102
26/12/2561 19:12:28
Size (KB)  :  7,102 KB
uttvc103
26/12/2561 19:12:40
Size (KB)  :  7,138 KB
uttvc104
26/12/2561 19:12:58
Size (KB)  :  5,993 KB
uttvc105
26/12/2561 19:13:08
Size (KB)  :  6,404 KB
uttvc106
26/12/2561 19:13:26
Size (KB)  :  6,946 KB
uttvc107
26/12/2561 19:13:42
Size (KB)  :  7,051 KB
uttvc108
26/12/2561 19:13:46
Size (KB)  :  6,707 KB
uttvc109
26/12/2561 19:13:56
Size (KB)  :  6,448 KB
uttvc110
26/12/2561 19:14:00
Size (KB)  :  7,387 KB
uttvc111
26/12/2561 19:14:58
Size (KB)  :  6,556 KB
uttvc112
26/12/2561 19:15:42
Size (KB)  :  6,553 KB
uttvc113
26/12/2561 19:15:50
Size (KB)  :  6,988 KB
uttvc114
26/12/2561 19:16:26
Size (KB)  :  6,649 KB
uttvc115
26/12/2561 19:16:46
Size (KB)  :  7,646 KB
uttvc116
26/12/2561 19:17:06
Size (KB)  :  7,259 KB
uttvc117
26/12/2561 19:17:14
Size (KB)  :  7,452 KB
uttvc118
26/12/2561 19:17:38
Size (KB)  :  7,452 KB
uttvc119
26/12/2561 19:17:48
Size (KB)  :  6,664 KB
uttvc120
26/12/2561 19:20:34
Size (KB)  :  7,154 KB
uttvc121
26/12/2561 19:20:46
Size (KB)  :  7,109 KB
uttvc122
26/12/2561 19:20:56
Size (KB)  :  6,844 KB
uttvc123
26/12/2561 19:26:36
Size (KB)  :  7,023 KB
uttvc124
26/12/2561 19:26:44
Size (KB)  :  7,408 KB
uttvc125
26/12/2561 19:31:20
Size (KB)  :  7,077 KB
uttvc126
26/12/2561 19:31:36
Size (KB)  :  6,391 KB
uttvc127
26/12/2561 19:31:42
Size (KB)  :  7,642 KB
uttvc128
26/12/2561 19:31:50
Size (KB)  :  7,260 KB
uttvc129
26/12/2561 19:35:46
Size (KB)  :  6,937 KB
uttvc130
26/12/2561 19:35:48
Size (KB)  :  7,023 KB
uttvc131
27/12/2561 12:21:06
Size (KB)  :  6,202 KB
uttvc132
27/12/2561 12:21:20
Size (KB)  :  7,051 KB
uttvc133
27/12/2561 12:21:26
Size (KB)  :  7,243 KB
uttvc134
27/12/2561 12:21:34
Size (KB)  :  7,209 KB
uttvc135
27/12/2561 12:21:44
Size (KB)  :  7,121 KB
uttvc136
27/12/2561 12:21:48
Size (KB)  :  7,038 KB
uttvc137
27/12/2561 12:21:52
Size (KB)  :  6,592 KB
uttvc138
27/12/2561 12:22:00
Size (KB)  :  6,558 KB
uttvc139
27/12/2561 12:22:06
Size (KB)  :  6,542 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9