สัปดาห์เค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอมอบความอิ่มอร่อยให้กับท่านและครอบครัวด้วย เค้กครีม เค้กแยม เค้กช็อกโกแลต และคุกกี้ เชิญชวนท่านร่วมอุดหนุนภายใต้ชื่อ"พิกุลแก้ว"ทุกขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายด้วยฝีมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
26/12/2561 11:58:00
Size (KB)  :  7,578 KB
uttvc002
26/12/2561 11:58:08
Size (KB)  :  6,957 KB
uttvc003
26/12/2561 11:58:54
Size (KB)  :  6,536 KB
uttvc004
26/12/2561 12:00:16
Size (KB)  :  7,054 KB
uttvc005
26/12/2561 12:00:20
Size (KB)  :  7,004 KB
uttvc006
26/12/2561 12:02:02
Size (KB)  :  7,208 KB
uttvc007
26/12/2561 12:02:08
Size (KB)  :  7,563 KB
uttvc008
26/12/2561 12:06:20
Size (KB)  :  7,215 KB
uttvc009
26/12/2561 12:06:24
Size (KB)  :  7,347 KB
uttvc010
26/12/2561 12:07:46
Size (KB)  :  7,134 KB
uttvc011
26/12/2561 12:07:50
Size (KB)  :  6,948 KB
uttvc012
26/12/2561 12:11:46
Size (KB)  :  6,872 KB
uttvc013
26/12/2561 12:11:54
Size (KB)  :  6,686 KB
uttvc014
26/12/2561 12:12:26
Size (KB)  :  6,442 KB
uttvc015
26/12/2561 12:12:30
Size (KB)  :  6,454 KB
uttvc016
26/12/2561 12:12:42
Size (KB)  :  7,046 KB
uttvc017
26/12/2561 12:13:44
Size (KB)  :  6,490 KB
uttvc018
26/12/2561 12:13:56
Size (KB)  :  6,482 KB
uttvc019
26/12/2561 12:14:04
Size (KB)  :  6,769 KB
uttvc020
26/12/2561 12:14:20
Size (KB)  :  6,032 KB
uttvc021
26/12/2561 12:16:32
Size (KB)  :  6,433 KB
uttvc022
26/12/2561 12:16:34
Size (KB)  :  6,376 KB
uttvc025
26/12/2561 12:16:50
Size (KB)  :  6,179 KB
uttvc027
26/12/2561 12:16:56
Size (KB)  :  6,443 KB
uttvc028
26/12/2561 12:16:58
Size (KB)  :  6,420 KB
uttvc029
26/12/2561 12:17:06
Size (KB)  :  7,020 KB
uttvc030
26/12/2561 12:17:08
Size (KB)  :  7,162 KB
uttvc031
26/12/2561 12:17:12
Size (KB)  :  6,940 KB
uttvc033
26/12/2561 12:18:14
Size (KB)  :  7,091 KB
uttvc035
26/12/2561 12:18:26
Size (KB)  :  6,282 KB
uttvc036
26/12/2561 12:18:32
Size (KB)  :  7,025 KB
uttvc037
26/12/2561 12:18:36
Size (KB)  :  6,078 KB
uttvc038
26/12/2561 12:18:42
Size (KB)  :  7,040 KB
uttvc039
26/12/2561 12:18:48
Size (KB)  :  6,691 KB
uttvc040
26/12/2561 12:18:56
Size (KB)  :  6,843 KB
uttvc041
26/12/2561 12:19:04
Size (KB)  :  7,200 KB
uttvc042
26/12/2561 12:19:38
Size (KB)  :  7,576 KB
uttvc043
26/12/2561 12:19:46
Size (KB)  :  6,821 KB
uttvc044
26/12/2561 12:20:00
Size (KB)  :  7,389 KB
uttvc045
26/12/2561 12:20:06
Size (KB)  :  7,234 KB
uttvc046
26/12/2561 12:23:24
Size (KB)  :  6,829 KB
uttvc047
26/12/2561 12:23:28
Size (KB)  :  6,492 KB
uttvc048
26/12/2561 18:58:04
Size (KB)  :  7,397 KB
uttvc049
26/12/2561 18:58:20
Size (KB)  :  7,357 KB
uttvc050
26/12/2561 18:58:24
Size (KB)  :  6,833 KB
uttvc051
26/12/2561 18:58:24
Size (KB)  :  7,035 KB
uttvc052
26/12/2561 18:58:32
Size (KB)  :  7,345 KB
uttvc053
26/12/2561 18:58:40
Size (KB)  :  7,194 KB
uttvc054
26/12/2561 18:59:48
Size (KB)  :  7,544 KB
uttvc055
26/12/2561 18:59:52
Size (KB)  :  6,640 KB
uttvc056
26/12/2561 18:59:54
Size (KB)  :  6,540 KB
uttvc057
26/12/2561 19:00:04
Size (KB)  :  6,525 KB
uttvc058
26/12/2561 19:00:12
Size (KB)  :  6,637 KB
uttvc059
26/12/2561 19:00:28
Size (KB)  :  6,350 KB
uttvc060
26/12/2561 19:00:30
Size (KB)  :  6,460 KB
uttvc061
26/12/2561 19:00:36
Size (KB)  :  7,421 KB
uttvc062
26/12/2561 19:00:52
Size (KB)  :  7,474 KB
uttvc063
26/12/2561 19:01:00
Size (KB)  :  7,600 KB
uttvc064
26/12/2561 19:01:10
Size (KB)  :  6,568 KB
uttvc065
26/12/2561 19:01:22
Size (KB)  :  6,586 KB
uttvc067
26/12/2561 19:01:46
Size (KB)  :  6,783 KB
uttvc068
26/12/2561 19:02:00
Size (KB)  :  6,824 KB
uttvc069
26/12/2561 19:02:26
Size (KB)  :  6,536 KB
uttvc070
26/12/2561 19:02:34
Size (KB)  :  6,269 KB
uttvc071
26/12/2561 19:02:38
Size (KB)  :  7,260 KB
uttvc072
26/12/2561 19:03:34
Size (KB)  :  6,589 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9