วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0819
28/12/2561 9:14:00
Size (KB)  :  6,563 KB
DSC_0820
28/12/2561 9:14:02
Size (KB)  :  6,484 KB
DSC_0821
28/12/2561 9:14:32
Size (KB)  :  6,304 KB
DSC_0822
28/12/2561 9:14:38
Size (KB)  :  7,548 KB
DSC_0823
28/12/2561 9:14:44
Size (KB)  :  7,422 KB
DSC_0824
28/12/2561 9:14:48
Size (KB)  :  7,178 KB
DSC_0825
28/12/2561 9:14:56
Size (KB)  :  6,548 KB
DSC_0826
28/12/2561 9:15:02
Size (KB)  :  7,574 KB
DSC_0827
28/12/2561 9:15:14
Size (KB)  :  6,511 KB
DSC_0828
28/12/2561 9:15:32
Size (KB)  :  7,101 KB
DSC_0829
28/12/2561 9:15:38
Size (KB)  :  7,545 KB
DSC_0830
28/12/2561 9:15:48
Size (KB)  :  6,642 KB
DSC_0831
28/12/2561 9:15:50
Size (KB)  :  7,599 KB
DSC_0832
28/12/2561 9:15:52
Size (KB)  :  7,343 KB
DSC_0833
28/12/2561 9:15:54
Size (KB)  :  7,188 KB
DSC_0834
28/12/2561 9:15:56
Size (KB)  :  6,593 KB
DSC_0835
28/12/2561 9:16:00
Size (KB)  :  7,415 KB
DSC_0836
28/12/2561 9:16:02
Size (KB)  :  7,000 KB
DSC_0837
28/12/2561 9:16:04
Size (KB)  :  7,337 KB
DSC_0838
28/12/2561 9:16:14
Size (KB)  :  6,689 KB
DSC_0839
28/12/2561 9:16:30
Size (KB)  :  6,120 KB
DSC_0840
28/12/2561 9:16:36
Size (KB)  :  6,737 KB
DSC_0841
28/12/2561 9:16:42
Size (KB)  :  6,573 KB
DSC_0842
28/12/2561 9:16:54
Size (KB)  :  6,473 KB
DSC_0843
28/12/2561 9:16:56
Size (KB)  :  7,235 KB
DSC_0844
28/12/2561 9:17:20
Size (KB)  :  6,202 KB
DSC_0845
28/12/2561 9:17:24
Size (KB)  :  7,309 KB
DSC_0846
28/12/2561 9:17:26
Size (KB)  :  6,823 KB
DSC_0847
28/12/2561 9:17:28
Size (KB)  :  6,509 KB
Pages:     1 2 3 4