วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0752
28/12/2561 9:01:34
Size (KB)  :  6,717 KB
DSC_0753
28/12/2561 9:01:36
Size (KB)  :  7,203 KB
DSC_0754
28/12/2561 9:01:44
Size (KB)  :  7,248 KB
DSC_0755
28/12/2561 9:01:50
Size (KB)  :  6,937 KB
DSC_0756
28/12/2561 9:01:56
Size (KB)  :  7,031 KB
DSC_0757
28/12/2561 9:02:04
Size (KB)  :  7,428 KB
DSC_0758
28/12/2561 9:02:14
Size (KB)  :  6,557 KB
DSC_0759
28/12/2561 9:02:20
Size (KB)  :  7,337 KB
DSC_0760
28/12/2561 9:02:30
Size (KB)  :  6,659 KB
DSC_0761
28/12/2561 9:02:38
Size (KB)  :  6,504 KB
DSC_0762
28/12/2561 9:02:42
Size (KB)  :  6,724 KB
DSC_0763
28/12/2561 9:03:20
Size (KB)  :  6,593 KB
DSC_0764
28/12/2561 9:03:36
Size (KB)  :  6,892 KB
DSC_0765
28/12/2561 9:03:48
Size (KB)  :  6,894 KB
DSC_0766
28/12/2561 9:03:58
Size (KB)  :  6,537 KB
DSC_0768
28/12/2561 9:04:26
Size (KB)  :  6,937 KB
DSC_0769
28/12/2561 9:04:30
Size (KB)  :  6,759 KB
DSC_0770
28/12/2561 9:04:32
Size (KB)  :  6,812 KB
DSC_0771
28/12/2561 9:04:38
Size (KB)  :  6,711 KB
DSC_0772
28/12/2561 9:05:04
Size (KB)  :  7,583 KB
DSC_0773
28/12/2561 9:05:06
Size (KB)  :  7,482 KB
DSC_0774
28/12/2561 9:05:12
Size (KB)  :  6,837 KB
DSC_0775
28/12/2561 9:05:24
Size (KB)  :  7,215 KB
DSC_0776
28/12/2561 9:05:36
Size (KB)  :  6,636 KB
DSC_0777
28/12/2561 9:06:10
Size (KB)  :  6,920 KB
DSC_0778
28/12/2561 9:06:22
Size (KB)  :  6,818 KB
DSC_0779
28/12/2561 9:06:24
Size (KB)  :  6,562 KB
DSC_0780
28/12/2561 9:06:30
Size (KB)  :  6,697 KB
DSC_0781
28/12/2561 9:06:38
Size (KB)  :  6,970 KB
DSC_0782
28/12/2561 9:06:42
Size (KB)  :  7,384 KB
DSC_0783
28/12/2561 9:06:58
Size (KB)  :  6,421 KB
DSC_0784
28/12/2561 9:07:08
Size (KB)  :  7,285 KB
DSC_0785
28/12/2561 9:07:20
Size (KB)  :  7,205 KB
DSC_0786
28/12/2561 9:07:26
Size (KB)  :  7,232 KB
DSC_0787
28/12/2561 9:08:06
Size (KB)  :  7,354 KB
DSC_0788
28/12/2561 9:08:12
Size (KB)  :  7,192 KB
DSC_0789
28/12/2561 9:08:16
Size (KB)  :  7,545 KB
DSC_0790
28/12/2561 9:08:22
Size (KB)  :  7,300 KB
DSC_0791
28/12/2561 9:08:38
Size (KB)  :  6,453 KB
DSC_0792
28/12/2561 9:08:44
Size (KB)  :  7,638 KB
DSC_0793
28/12/2561 9:09:16
Size (KB)  :  7,531 KB
DSC_0794
28/12/2561 9:09:28
Size (KB)  :  6,727 KB
DSC_0795
28/12/2561 9:09:36
Size (KB)  :  7,002 KB
DSC_0796
28/12/2561 9:09:44
Size (KB)  :  6,345 KB
DSC_0797
28/12/2561 9:09:50
Size (KB)  :  6,524 KB
DSC_0798
28/12/2561 9:09:54
Size (KB)  :  7,448 KB
DSC_0799
28/12/2561 9:10:12
Size (KB)  :  6,658 KB
DSC_0800
28/12/2561 9:10:18
Size (KB)  :  6,532 KB
DSC_0801
28/12/2561 9:10:24
Size (KB)  :  7,361 KB
DSC_0802
28/12/2561 9:10:32
Size (KB)  :  7,577 KB
DSC_0803
28/12/2561 9:10:36
Size (KB)  :  6,835 KB
DSC_0804
28/12/2561 9:10:38
Size (KB)  :  6,633 KB
DSC_0805
28/12/2561 9:10:44
Size (KB)  :  7,466 KB
DSC_0806
28/12/2561 9:10:52
Size (KB)  :  6,825 KB
DSC_0807
28/12/2561 9:11:32
Size (KB)  :  7,104 KB
DSC_0808
28/12/2561 9:11:38
Size (KB)  :  7,289 KB
DSC_0809
28/12/2561 9:11:44
Size (KB)  :  7,464 KB
DSC_0810
28/12/2561 9:11:50
Size (KB)  :  6,712 KB
DSC_0811
28/12/2561 9:11:54
Size (KB)  :  7,607 KB
DSC_0812
28/12/2561 9:11:58
Size (KB)  :  6,597 KB
DSC_0813
28/12/2561 9:12:12
Size (KB)  :  6,449 KB
DSC_0814
28/12/2561 9:12:58
Size (KB)  :  6,467 KB
DSC_0815
28/12/2561 9:13:38
Size (KB)  :  7,411 KB
DSC_0816
28/12/2561 9:13:54
Size (KB)  :  6,618 KB
DSC_0817
28/12/2561 9:13:56
Size (KB)  :  6,337 KB
DSC_0818
28/12/2561 9:13:58
Size (KB)  :  6,650 KB
Pages:     1 2 3 4