วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0677
28/12/2561 8:48:38
Size (KB)  :  7,072 KB
DSC_0678
28/12/2561 8:48:52
Size (KB)  :  7,344 KB
DSC_0679
28/12/2561 8:48:54
Size (KB)  :  6,602 KB
DSC_0680
28/12/2561 8:48:56
Size (KB)  :  7,517 KB
DSC_0681
28/12/2561 8:48:58
Size (KB)  :  7,503 KB
DSC_0682
28/12/2561 8:49:00
Size (KB)  :  7,312 KB
DSC_0683
28/12/2561 8:49:04
Size (KB)  :  7,498 KB
DSC_0685
28/12/2561 8:49:34
Size (KB)  :  7,319 KB
DSC_0686
28/12/2561 8:49:38
Size (KB)  :  7,303 KB
DSC_0687
28/12/2561 8:49:44
Size (KB)  :  7,455 KB
DSC_0688
28/12/2561 8:49:50
Size (KB)  :  6,454 KB
DSC_0689
28/12/2561 8:49:52
Size (KB)  :  6,953 KB
DSC_0690
28/12/2561 8:49:56
Size (KB)  :  7,478 KB
DSC_0691
28/12/2561 8:50:02
Size (KB)  :  7,523 KB
DSC_0692
28/12/2561 8:50:08
Size (KB)  :  7,522 KB
DSC_0693
28/12/2561 8:50:14
Size (KB)  :  7,300 KB
DSC_0694
28/12/2561 8:50:22
Size (KB)  :  7,429 KB
DSC_0695
28/12/2561 8:50:24
Size (KB)  :  7,485 KB
DSC_0696
28/12/2561 8:50:26
Size (KB)  :  6,981 KB
DSC_0697
28/12/2561 8:50:36
Size (KB)  :  6,311 KB
DSC_0698
28/12/2561 8:50:40
Size (KB)  :  6,359 KB
DSC_0699
28/12/2561 8:50:44
Size (KB)  :  6,782 KB
DSC_0700
28/12/2561 8:51:04
Size (KB)  :  6,497 KB
DSC_0701
28/12/2561 8:51:26
Size (KB)  :  7,523 KB
DSC_0702
28/12/2561 8:51:34
Size (KB)  :  6,698 KB
DSC_0703
28/12/2561 8:51:38
Size (KB)  :  7,435 KB
DSC_0704
28/12/2561 8:51:42
Size (KB)  :  6,405 KB
DSC_0705
28/12/2561 8:51:48
Size (KB)  :  6,588 KB
DSC_0706
28/12/2561 8:51:54
Size (KB)  :  7,361 KB
DSC_0707
28/12/2561 8:52:02
Size (KB)  :  6,461 KB
DSC_0708
28/12/2561 8:52:10
Size (KB)  :  7,101 KB
DSC_0709
28/12/2561 8:52:14
Size (KB)  :  7,004 KB
DSC_0710
28/12/2561 8:52:16
Size (KB)  :  7,380 KB
DSC_0711
28/12/2561 8:52:32
Size (KB)  :  6,531 KB
DSC_0712
28/12/2561 8:52:34
Size (KB)  :  6,661 KB
DSC_0713
28/12/2561 8:52:40
Size (KB)  :  7,082 KB
DSC_0714
28/12/2561 8:52:46
Size (KB)  :  7,495 KB
DSC_0715
28/12/2561 8:52:48
Size (KB)  :  7,335 KB
DSC_0716
28/12/2561 8:52:56
Size (KB)  :  6,627 KB
DSC_0718
28/12/2561 8:53:04
Size (KB)  :  6,816 KB
DSC_0719
28/12/2561 8:53:12
Size (KB)  :  6,756 KB
DSC_0721
28/12/2561 8:54:40
Size (KB)  :  6,604 KB
DSC_0722
28/12/2561 8:54:46
Size (KB)  :  6,511 KB
DSC_0723
28/12/2561 8:54:52
Size (KB)  :  7,548 KB
DSC_0724
28/12/2561 8:55:02
Size (KB)  :  7,328 KB
DSC_0726
28/12/2561 8:55:56
Size (KB)  :  6,960 KB
DSC_0727
28/12/2561 8:56:00
Size (KB)  :  7,264 KB
DSC_0728
28/12/2561 8:56:06
Size (KB)  :  7,074 KB
DSC_0729
28/12/2561 8:56:24
Size (KB)  :  6,486 KB
DSC_0734
28/12/2561 8:59:34
Size (KB)  :  6,654 KB
DSC_0735
28/12/2561 8:59:40
Size (KB)  :  6,597 KB
DSC_0736
28/12/2561 8:59:50
Size (KB)  :  6,518 KB
DSC_0737
28/12/2561 8:59:54
Size (KB)  :  6,444 KB
DSC_0738
28/12/2561 8:59:56
Size (KB)  :  7,387 KB
DSC_0739
28/12/2561 8:59:58
Size (KB)  :  7,252 KB
DSC_0740
28/12/2561 9:00:08
Size (KB)  :  6,542 KB
DSC_0741
28/12/2561 9:00:20
Size (KB)  :  6,530 KB
DSC_0742
28/12/2561 9:00:22
Size (KB)  :  6,563 KB
DSC_0743
28/12/2561 9:00:42
Size (KB)  :  7,599 KB
DSC_0744
28/12/2561 9:00:46
Size (KB)  :  7,492 KB
DSC_0745
28/12/2561 9:00:56
Size (KB)  :  7,474 KB
DSC_0746
28/12/2561 9:01:08
Size (KB)  :  7,476 KB
DSC_0748
28/12/2561 9:01:22
Size (KB)  :  6,996 KB
DSC_0749
28/12/2561 9:01:24
Size (KB)  :  6,886 KB
DSC_0750
28/12/2561 9:01:26
Size (KB)  :  6,640 KB
DSC_0751
28/12/2561 9:01:30
Size (KB)  :  7,181 KB
Pages:     1 2 3 4