วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0611
28/12/2561 8:30:26
Size (KB)  :  6,242 KB
DSC_0612
28/12/2561 8:30:28
Size (KB)  :  6,227 KB
DSC_0613
28/12/2561 8:30:30
Size (KB)  :  6,237 KB
DSC_0614
28/12/2561 8:30:50
Size (KB)  :  6,612 KB
DSC_0615
28/12/2561 8:30:52
Size (KB)  :  6,562 KB
DSC_0616
28/12/2561 8:30:58
Size (KB)  :  6,669 KB
DSC_0617
28/12/2561 8:31:38
Size (KB)  :  7,233 KB
DSC_0618
28/12/2561 8:31:42
Size (KB)  :  6,520 KB
DSC_0619
28/12/2561 8:31:48
Size (KB)  :  7,407 KB
DSC_0620
28/12/2561 8:31:52
Size (KB)  :  6,571 KB
DSC_0621
28/12/2561 8:31:56
Size (KB)  :  6,278 KB
DSC_0622
28/12/2561 8:31:58
Size (KB)  :  6,514 KB
DSC_0623
28/12/2561 8:32:04
Size (KB)  :  6,454 KB
DSC_0624
28/12/2561 8:32:08
Size (KB)  :  7,521 KB
DSC_0625
28/12/2561 8:32:10
Size (KB)  :  6,558 KB
DSC_0626
28/12/2561 8:32:20
Size (KB)  :  6,518 KB
DSC_0627
28/12/2561 8:32:26
Size (KB)  :  6,478 KB
DSC_0628
28/12/2561 8:32:38
Size (KB)  :  6,276 KB
DSC_0629
28/12/2561 8:32:40
Size (KB)  :  6,278 KB
DSC_0630
28/12/2561 8:32:54
Size (KB)  :  6,198 KB
DSC_0631
28/12/2561 8:33:12
Size (KB)  :  7,355 KB
DSC_0632
28/12/2561 8:33:16
Size (KB)  :  6,925 KB
DSC_0633
28/12/2561 8:33:20
Size (KB)  :  6,581 KB
DSC_0634
28/12/2561 8:33:32
Size (KB)  :  6,573 KB
DSC_0635
28/12/2561 8:33:34
Size (KB)  :  6,499 KB
DSC_0636
28/12/2561 8:33:42
Size (KB)  :  6,552 KB
DSC_0637
28/12/2561 8:33:44
Size (KB)  :  6,482 KB
DSC_0638
28/12/2561 8:33:48
Size (KB)  :  6,441 KB
DSC_0639
28/12/2561 8:33:58
Size (KB)  :  6,624 KB
DSC_0640
28/12/2561 8:34:00
Size (KB)  :  6,586 KB
DSC_0641
28/12/2561 8:34:16
Size (KB)  :  6,587 KB
DSC_0642
28/12/2561 8:34:18
Size (KB)  :  6,261 KB
DSC_0643
28/12/2561 8:34:24
Size (KB)  :  6,586 KB
DSC_0644
28/12/2561 8:37:26
Size (KB)  :  6,596 KB
DSC_0645
28/12/2561 8:37:28
Size (KB)  :  6,641 KB
DSC_0646
28/12/2561 8:37:32
Size (KB)  :  6,564 KB
DSC_0647
28/12/2561 8:37:36
Size (KB)  :  6,417 KB
DSC_0648
28/12/2561 8:37:40
Size (KB)  :  6,528 KB
DSC_0649
28/12/2561 8:38:42
Size (KB)  :  7,010 KB
DSC_0650
28/12/2561 8:38:44
Size (KB)  :  6,716 KB
DSC_0651
28/12/2561 8:38:52
Size (KB)  :  6,617 KB
DSC_0652
28/12/2561 8:38:54
Size (KB)  :  6,526 KB
DSC_0653
28/12/2561 8:38:56
Size (KB)  :  6,491 KB
DSC_0654
28/12/2561 8:39:04
Size (KB)  :  6,421 KB
DSC_0655
28/12/2561 8:39:08
Size (KB)  :  6,613 KB
DSC_0656
28/12/2561 8:39:10
Size (KB)  :  7,308 KB
DSC_0657
28/12/2561 8:39:14
Size (KB)  :  6,922 KB
DSC_0658
28/12/2561 8:39:16
Size (KB)  :  6,582 KB
DSC_0659
28/12/2561 8:39:18
Size (KB)  :  7,235 KB
DSC_0660
28/12/2561 8:39:20
Size (KB)  :  7,459 KB
DSC_0661
28/12/2561 8:39:24
Size (KB)  :  7,066 KB
DSC_0662
28/12/2561 8:39:26
Size (KB)  :  7,086 KB
DSC_0663
28/12/2561 8:39:30
Size (KB)  :  6,720 KB
DSC_0664
28/12/2561 8:39:40
Size (KB)  :  6,609 KB
DSC_0665
28/12/2561 8:39:42
Size (KB)  :  6,996 KB
DSC_0666
28/12/2561 8:39:46
Size (KB)  :  7,420 KB
DSC_0667
28/12/2561 8:39:56
Size (KB)  :  6,532 KB
DSC_0668
28/12/2561 8:40:00
Size (KB)  :  6,631 KB
DSC_0669
28/12/2561 8:40:22
Size (KB)  :  6,652 KB
DSC_0670
28/12/2561 8:40:24
Size (KB)  :  7,025 KB
DSC_0671
28/12/2561 8:40:28
Size (KB)  :  7,057 KB
DSC_0672
28/12/2561 8:42:38
Size (KB)  :  6,725 KB
DSC_0673
28/12/2561 8:42:46
Size (KB)  :  7,297 KB
DSC_0674
28/12/2561 8:48:16
Size (KB)  :  6,605 KB
DSC_0675
28/12/2561 8:48:20
Size (KB)  :  7,344 KB
DSC_0676
28/12/2561 8:48:28
Size (KB)  :  7,445 KB
Pages:     1 2 3 4