วันที่ 9 มกราคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดงานสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc002
9/1/2562 22:13:48
Size (KB)  :  6,444 KB
uttvc003
9/1/2562 22:17:32
Size (KB)  :  6,605 KB
uttvc004
9/1/2562 22:19:16
Size (KB)  :  6,546 KB
uttvc005
9/1/2562 22:46:54
Size (KB)  :  6,430 KB
uttvc006
9/1/2562 22:47:54
Size (KB)  :  6,455 KB
uttvc007
9/1/2562 20:44:56
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc008
9/1/2562 20:45:04
Size (KB)  :  2,094 KB
uttvc009
9/1/2562 20:47:04
Size (KB)  :  2,064 KB
uttvc010
9/1/2562 20:47:10
Size (KB)  :  1,793 KB
uttvc011
9/1/2562 20:47:40
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc012
9/1/2562 20:48:22
Size (KB)  :  1,933 KB
uttvc013
9/1/2562 20:48:30
Size (KB)  :  2,082 KB
uttvc014
9/1/2562 20:49:22
Size (KB)  :  1,994 KB
uttvc015
9/1/2562 20:49:38
Size (KB)  :  2,121 KB
uttvc016
9/1/2562 20:52:06
Size (KB)  :  2,110 KB
uttvc017
9/1/2562 19:27:08
Size (KB)  :  7,418 KB
uttvc018
9/1/2562 19:17:08
Size (KB)  :  6,339 KB
uttvc019
9/1/2562 18:07:36
Size (KB)  :  6,574 KB
uttvc020
9/1/2562 18:14:04
Size (KB)  :  6,428 KB
uttvc021
9/1/2562 18:15:44
Size (KB)  :  6,627 KB
uttvc022
9/1/2562 18:15:28
Size (KB)  :  6,476 KB
uttvc023
9/1/2562 18:17:26
Size (KB)  :  6,591 KB
uttvc024
9/1/2562 18:18:30
Size (KB)  :  7,222 KB
uttvc025
9/1/2562 18:18:48
Size (KB)  :  6,584 KB
uttvc026
9/1/2562 18:19:46
Size (KB)  :  7,260 KB
uttvc027
9/1/2562 18:20:16
Size (KB)  :  7,167 KB
uttvc028
9/1/2562 18:26:20
Size (KB)  :  7,118 KB
uttvc029
9/1/2562 18:27:28
Size (KB)  :  7,423 KB
uttvc030
9/1/2562 18:28:14
Size (KB)  :  7,341 KB
uttvc031
9/1/2562 18:28:34
Size (KB)  :  7,313 KB
uttvc032
9/1/2562 18:29:04
Size (KB)  :  6,557 KB
uttvc033
9/1/2562 18:30:26
Size (KB)  :  6,620 KB
uttvc034
9/1/2562 18:30:36
Size (KB)  :  6,578 KB
uttvc035
9/1/2562 18:31:00
Size (KB)  :  6,394 KB
uttvc036
9/1/2562 18:31:34
Size (KB)  :  7,596 KB
uttvc037
9/1/2562 18:32:02
Size (KB)  :  6,902 KB
uttvc038
9/1/2562 18:33:34
Size (KB)  :  7,315 KB
uttvc039
9/1/2562 18:35:46
Size (KB)  :  6,662 KB
uttvc040
9/1/2562 18:35:58
Size (KB)  :  7,493 KB
uttvc041
9/1/2562 18:36:00
Size (KB)  :  6,548 KB
uttvc042
9/1/2562 18:36:02
Size (KB)  :  6,525 KB
uttvc043
9/1/2562 18:36:06
Size (KB)  :  6,479 KB
uttvc044
9/1/2562 18:36:34
Size (KB)  :  7,425 KB
uttvc045
9/1/2562 18:36:44
Size (KB)  :  7,550 KB
uttvc046
9/1/2562 18:37:04
Size (KB)  :  7,349 KB
uttvc047
9/1/2562 18:37:06
Size (KB)  :  6,555 KB
uttvc048
9/1/2562 18:37:26
Size (KB)  :  7,572 KB
uttvc049
9/1/2562 18:38:50
Size (KB)  :  6,592 KB
uttvc050
9/1/2562 18:39:26
Size (KB)  :  7,548 KB
uttvc051
9/1/2562 18:40:56
Size (KB)  :  6,588 KB
uttvc052
9/1/2562 18:41:08
Size (KB)  :  7,293 KB
uttvc053
9/1/2562 18:42:00
Size (KB)  :  6,211 KB
uttvc054
9/1/2562 18:42:02
Size (KB)  :  5,974 KB
uttvc055
9/1/2562 18:42:54
Size (KB)  :  7,600 KB
uttvc056
9/1/2562 18:47:08
Size (KB)  :  6,537 KB
uttvc057
9/1/2562 18:47:24
Size (KB)  :  6,484 KB
uttvc058
9/1/2562 18:47:40
Size (KB)  :  7,207 KB
uttvc059
9/1/2562 18:47:58
Size (KB)  :  7,668 KB
uttvc060
9/1/2562 18:48:52
Size (KB)  :  7,204 KB
uttvc061
9/1/2562 18:53:00
Size (KB)  :  6,527 KB
uttvc062
9/1/2562 18:53:54
Size (KB)  :  7,160 KB
uttvc063
9/1/2562 18:58:40
Size (KB)  :  6,610 KB
uttvc064
9/1/2562 18:59:38
Size (KB)  :  7,388 KB
uttvc065
9/1/2562 19:08:12
Size (KB)  :  6,500 KB
uttvc066
9/1/2562 19:09:36
Size (KB)  :  7,397 KB
uttvc067
9/1/2562 19:09:54
Size (KB)  :  6,555 KB
Pages:     1 2 3 4