วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01-1.1
12/8/2562 6:44:50
Size (KB)  :  4,118 KB
uttvc01-1
12/8/2562 6:44:24
Size (KB)  :  4,057 KB
uttvc01-2
12/8/2562 7:13:02
Size (KB)  :  4,258 KB
uttvc02
12/8/2562 7:26:18
Size (KB)  :  3,803 KB
uttvc03
12/8/2562 7:26:52
Size (KB)  :  4,342 KB
uttvc04
12/8/2562 7:29:22
Size (KB)  :  4,554 KB
uttvc05
12/8/2562 7:31:22
Size (KB)  :  4,072 KB
uttvc06
12/8/2562 7:31:40
Size (KB)  :  4,549 KB
uttvc07
12/8/2562 7:42:48
Size (KB)  :  4,586 KB
uttvc08
12/8/2562 7:43:12
Size (KB)  :  4,553 KB
uttvc09
12/8/2562 7:43:28
Size (KB)  :  4,105 KB
uttvc10
12/8/2562 7:43:50
Size (KB)  :  4,477 KB
uttvc11
12/8/2562 7:50:04
Size (KB)  :  3,964 KB
uttvc12
12/8/2562 7:50:30
Size (KB)  :  4,478 KB
uttvc13
12/8/2562 7:50:44
Size (KB)  :  3,960 KB
uttvc14
12/8/2562 7:51:30
Size (KB)  :  4,531 KB
uttvc15
12/8/2562 7:51:34
Size (KB)  :  4,527 KB
uttvc16
12/8/2562 7:51:42
Size (KB)  :  4,044 KB
uttvc17
12/8/2562 7:51:48
Size (KB)  :  4,127 KB
uttvc18
12/8/2562 7:52:08
Size (KB)  :  3,902 KB
uttvc19
12/8/2562 7:52:12
Size (KB)  :  4,209 KB
uttvc20
12/8/2562 7:53:00
Size (KB)  :  4,549 KB
uttvc21
12/8/2562 7:53:28
Size (KB)  :  4,488 KB
uttvc22
12/8/2562 7:54:38
Size (KB)  :  4,001 KB
uttvc25
12/8/2562 6:50:12
Size (KB)  :  3,755 KB
uttvc26
12/8/2562 7:04:32
Size (KB)  :  4,091 KB
uttvc27
12/8/2562 7:07:08
Size (KB)  :  4,468 KB
uttvc28
12/8/2562 7:08:26
Size (KB)  :  4,477 KB
uttvc29
12/8/2562 7:08:40
Size (KB)  :  4,611 KB
uttvc30
12/8/2562 7:12:34
Size (KB)  :  4,619 KB
uttvc31
12/8/2562 8:06:34
Size (KB)  :  4,316 KB
uttvc32
12/8/2562 8:06:40
Size (KB)  :  4,094 KB
uttvc33
12/8/2562 9:37:13
Size (KB)  :  2,200 KB
uttvc34
12/8/2562 8:07:36
Size (KB)  :  4,430 KB
uttvc35
12/8/2562 8:17:24
Size (KB)  :  3,726 KB
uttvc36
12/8/2562 8:17:50
Size (KB)  :  3,856 KB
uttvc37
12/8/2562 8:18:02
Size (KB)  :  4,078 KB
uttvc38
12/8/2562 9:38:17
Size (KB)  :  1,413 KB
uttvc39
12/8/2562 9:38:30
Size (KB)  :  1,398 KB
uttvc40
12/8/2562 9:38:44
Size (KB)  :  1,448 KB
uttvc41
12/8/2562 8:22:08
Size (KB)  :  4,033 KB
uttvc42
12/8/2562 8:22:12
Size (KB)  :  3,799 KB
uttvc43
12/8/2562 8:22:20
Size (KB)  :  4,366 KB
uttvc44
12/8/2562 8:22:42
Size (KB)  :  4,314 KB
uttvc45
12/8/2562 8:23:16
Size (KB)  :  4,411 KB
uttvc46
12/8/2562 8:23:20
Size (KB)  :  4,462 KB
uttvc47
12/8/2562 8:42:54
Size (KB)  :  4,074 KB
uttvc48
12/8/2562 8:44:08
Size (KB)  :  4,147 KB
Pages:     1 2 3