วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู เตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2561 (ซ้อมใหญ่) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc133
5/3/2562 14:24:00
Size (KB)  :  1,124 KB
uttvc134
5/3/2562 11:12:04
Size (KB)  :  1,195 KB
uttvc135
5/3/2562 11:14:08
Size (KB)  :  1,195 KB
uttvc136
5/3/2562 11:15:22
Size (KB)  :  1,198 KB
uttvc137
5/3/2562 11:16:34
Size (KB)  :  1,154 KB
uttvc138
5/3/2562 11:17:34
Size (KB)  :  1,140 KB
uttvc139
5/3/2562 11:18:36
Size (KB)  :  1,206 KB
uttvc140
5/3/2562 11:19:28
Size (KB)  :  1,064 KB
uttvc141
5/3/2562 11:20:12
Size (KB)  :  1,228 KB
uttvc142
5/3/2562 11:20:56
Size (KB)  :  1,347 KB
uttvc143
5/3/2562 9:24:42
Size (KB)  :  1,961 KB
uttvc144
5/3/2562 11:22:08
Size (KB)  :  1,050 KB
uttvc145
5/3/2562 11:22:34
Size (KB)  :  1,158 KB
uttvc146
5/3/2562 11:23:14
Size (KB)  :  1,182 KB
uttvc147
5/3/2562 11:23:48
Size (KB)  :  1,178 KB
uttvc148
5/3/2562 11:24:22
Size (KB)  :  1,135 KB
uttvc149
5/3/2562 11:25:20
Size (KB)  :  1,018 KB
uttvc150
5/3/2562 11:25:52
Size (KB)  :  1,303 KB
uttvc151
5/3/2562 11:26:28
Size (KB)  :  1,138 KB
uttvc152
5/3/2562 11:27:10
Size (KB)  :  1,031 KB
uttvc153
5/3/2562 11:27:48
Size (KB)  :  1,052 KB
uttvc154
5/3/2562 8:53:08
Size (KB)  :  4,494 KB
uttvc155
5/3/2562 8:53:16
Size (KB)  :  3,839 KB
uttvc156
5/3/2562 8:53:18
Size (KB)  :  3,693 KB
uttvc157
5/3/2562 8:57:56
Size (KB)  :  3,504 KB
uttvc158
5/3/2562 8:58:02
Size (KB)  :  4,728 KB
uttvc159
5/3/2562 8:58:04
Size (KB)  :  4,581 KB
uttvc160
5/3/2562 8:58:08
Size (KB)  :  4,692 KB
uttvc161
5/3/2562 8:58:10
Size (KB)  :  3,944 KB
uttvc162
5/3/2562 8:58:14
Size (KB)  :  4,850 KB
uttvc163
5/3/2562 9:05:30
Size (KB)  :  4,566 KB
uttvc164
5/3/2562 9:05:32
Size (KB)  :  4,619 KB
uttvc165
5/3/2562 9:05:38
Size (KB)  :  4,882 KB
uttvc166
5/3/2562 9:05:44
Size (KB)  :  4,527 KB
uttvc167
5/3/2562 9:05:48
Size (KB)  :  4,592 KB
uttvc168
5/3/2562 9:05:50
Size (KB)  :  3,833 KB
uttvc169
5/3/2562 9:06:32
Size (KB)  :  4,183 KB
uttvc170
5/3/2562 9:06:36
Size (KB)  :  4,230 KB
uttvc171
5/3/2562 9:07:50
Size (KB)  :  4,201 KB
uttvc172
5/3/2562 9:07:52
Size (KB)  :  3,952 KB
uttvc173
5/3/2562 9:12:12
Size (KB)  :  3,849 KB
uttvc174
5/3/2562 11:11:28
Size (KB)  :  4,754 KB
uttvc175
5/3/2562 11:12:16
Size (KB)  :  4,538 KB
uttvc176
5/3/2562 9:15:30
Size (KB)  :  6,547 KB
uttvc177
5/3/2562 9:46:02
Size (KB)  :  6,475 KB
uttvc178
5/3/2562 9:46:20
Size (KB)  :  7,242 KB
uttvc179
5/3/2562 9:46:54
Size (KB)  :  7,331 KB
uttvc180
5/3/2562 9:47:14
Size (KB)  :  6,655 KB
uttvc181
5/3/2562 9:47:20
Size (KB)  :  6,601 KB
uttvc182
5/3/2562 9:47:42
Size (KB)  :  7,391 KB
uttvc183
5/3/2562 9:47:50
Size (KB)  :  6,436 KB
uttvc184
5/3/2562 9:48:04
Size (KB)  :  6,337 KB
uttvc185
5/3/2562 9:48:42
Size (KB)  :  6,560 KB
uttvc186
5/3/2562 9:48:52
Size (KB)  :  7,377 KB
uttvc187
5/3/2562 9:48:58
Size (KB)  :  6,974 KB
uttvc188
5/3/2562 9:49:04
Size (KB)  :  6,560 KB
uttvc189
5/3/2562 9:49:16
Size (KB)  :  7,413 KB
uttvc190
5/3/2562 9:50:52
Size (KB)  :  6,484 KB
uttvc191
5/3/2562 9:51:04
Size (KB)  :  6,831 KB
uttvc192
5/3/2562 9:51:16
Size (KB)  :  6,571 KB
uttvc193
5/3/2562 9:51:24
Size (KB)  :  7,379 KB
uttvc194
5/3/2562 9:51:54
Size (KB)  :  7,493 KB
uttvc195
5/3/2562 9:52:00
Size (KB)  :  7,117 KB
uttvc196
5/3/2562 9:53:04
Size (KB)  :  6,264 KB
uttvc197
5/3/2562 9:53:06
Size (KB)  :  6,270 KB
uttvc198
5/3/2562 9:53:22
Size (KB)  :  6,429 KB
Pages:     1 2 3 4