วันที่ 5 มีนาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดงาน Congratulations 2019 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
5/3/2562 18:02:38
Size (KB)  :  1,881 KB
uttvc002
5/3/2562 18:05:16
Size (KB)  :  2,095 KB
uttvc003
5/3/2562 18:07:02
Size (KB)  :  1,999 KB
uttvc004
5/3/2562 18:11:38
Size (KB)  :  2,076 KB
uttvc005
5/3/2562 18:12:00
Size (KB)  :  1,980 KB
uttvc006
5/3/2562 18:12:42
Size (KB)  :  2,195 KB
uttvc007
5/3/2562 18:13:34
Size (KB)  :  2,159 KB
uttvc008
5/3/2562 18:13:58
Size (KB)  :  2,096 KB
uttvc009
5/3/2562 18:19:22
Size (KB)  :  1,976 KB
uttvc010
5/3/2562 18:20:04
Size (KB)  :  1,868 KB
uttvc011
5/3/2562 18:20:52
Size (KB)  :  1,968 KB
uttvc012
5/3/2562 18:21:12
Size (KB)  :  2,126 KB
uttvc013
5/3/2562 18:22:30
Size (KB)  :  1,798 KB
uttvc014
5/3/2562 18:26:52
Size (KB)  :  1,904 KB
uttvc015
5/3/2562 18:27:10
Size (KB)  :  1,975 KB
uttvc016
5/3/2562 18:33:12
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc017
5/3/2562 18:34:32
Size (KB)  :  2,170 KB
uttvc018
5/3/2562 18:35:36
Size (KB)  :  1,980 KB
uttvc019
5/3/2562 18:59:46
Size (KB)  :  1,976 KB
uttvc020
5/3/2562 19:01:22
Size (KB)  :  2,045 KB
uttvc021
5/3/2562 19:01:52
Size (KB)  :  2,075 KB
uttvc022
5/3/2562 19:23:14
Size (KB)  :  2,065 KB
uttvc023
5/3/2562 19:23:30
Size (KB)  :  2,135 KB
uttvc024
5/3/2562 19:24:12
Size (KB)  :  1,992 KB
uttvc025
5/3/2562 19:24:34
Size (KB)  :  1,917 KB
uttvc026
5/3/2562 19:25:20
Size (KB)  :  1,931 KB
uttvc027
5/3/2562 19:25:32
Size (KB)  :  2,171 KB
uttvc028
5/3/2562 19:25:54
Size (KB)  :  2,054 KB
uttvc029
5/3/2562 19:26:20
Size (KB)  :  2,087 KB
uttvc030
5/3/2562 19:54:26
Size (KB)  :  2,038 KB
uttvc031
5/3/2562 19:54:46
Size (KB)  :  2,046 KB
uttvc032
5/3/2562 19:55:08
Size (KB)  :  1,803 KB
uttvc033
5/3/2562 20:02:34
Size (KB)  :  2,193 KB
uttvc034
5/3/2562 20:08:48
Size (KB)  :  2,030 KB
uttvc035
5/3/2562 20:08:56
Size (KB)  :  2,034 KB
uttvc036
5/3/2562 20:09:06
Size (KB)  :  1,940 KB
uttvc037
5/3/2562 20:09:20
Size (KB)  :  1,965 KB
uttvc038
5/3/2562 20:10:02
Size (KB)  :  1,936 KB
uttvc039
5/3/2562 20:15:22
Size (KB)  :  1,804 KB
uttvc040
5/3/2562 20:15:50
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc041
5/3/2562 20:16:28
Size (KB)  :  2,157 KB
uttvc042
5/3/2562 20:16:34
Size (KB)  :  1,883 KB
uttvc043
5/3/2562 20:16:40
Size (KB)  :  2,137 KB
uttvc044
5/3/2562 20:17:08
Size (KB)  :  2,157 KB
uttvc045
5/3/2562 20:17:20
Size (KB)  :  1,814 KB
uttvc046
5/3/2562 20:18:00
Size (KB)  :  2,087 KB
uttvc047
5/3/2562 20:18:16
Size (KB)  :  1,995 KB
uttvc048
5/3/2562 20:18:38
Size (KB)  :  2,150 KB
uttvc049
5/3/2562 20:19:18
Size (KB)  :  2,143 KB
uttvc050
5/3/2562 20:19:36
Size (KB)  :  2,024 KB
uttvc051
5/3/2562 20:19:48
Size (KB)  :  2,124 KB
uttvc052
5/3/2562 20:20:04
Size (KB)  :  1,895 KB
uttvc053
5/3/2562 20:20:38
Size (KB)  :  1,940 KB
uttvc054
5/3/2562 20:22:58
Size (KB)  :  1,959 KB
uttvc055
5/3/2562 20:23:14
Size (KB)  :  2,089 KB
uttvc056
5/3/2562 20:23:16
Size (KB)  :  2,243 KB
uttvc057
5/3/2562 20:23:24
Size (KB)  :  2,131 KB
uttvc058
5/3/2562 20:23:28
Size (KB)  :  1,963 KB
uttvc059
5/3/2562 20:23:32
Size (KB)  :  1,971 KB
uttvc060
5/3/2562 20:24:00
Size (KB)  :  2,099 KB
uttvc061
5/3/2562 20:24:02
Size (KB)  :  2,212 KB
uttvc062
5/3/2562 20:24:06
Size (KB)  :  2,120 KB
uttvc063
5/3/2562 20:43:36
Size (KB)  :  1,871 KB
uttvc064
5/3/2562 20:43:40
Size (KB)  :  1,884 KB
uttvc065
5/3/2562 20:43:44
Size (KB)  :  2,156 KB
uttvc066
5/3/2562 20:43:48
Size (KB)  :  2,122 KB
Pages:     1 2