วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc067
7/3/2562 9:31:00
Size (KB)  :  7,328 KB
uttvc068
7/3/2562 11:02:34
Size (KB)  :  6,684 KB
uttvc069
7/3/2562 11:02:42
Size (KB)  :  7,003 KB
uttvc070
7/3/2562 11:03:02
Size (KB)  :  6,494 KB
uttvc071
7/3/2562 11:03:22
Size (KB)  :  6,404 KB
uttvc072
7/3/2562 11:05:02
Size (KB)  :  6,423 KB
uttvc073
7/3/2562 11:05:08
Size (KB)  :  7,079 KB
uttvc074
7/3/2562 11:01:38
Size (KB)  :  6,897 KB
uttvc075
7/3/2562 11:18:14
Size (KB)  :  7,477 KB
uttvc076
7/3/2562 11:02:12
Size (KB)  :  7,513 KB
uttvc077
7/3/2562 11:17:02
Size (KB)  :  1,915 KB
uttvc078
7/3/2562 11:17:04
Size (KB)  :  2,088 KB
uttvc079
7/3/2562 11:17:32
Size (KB)  :  1,829 KB
uttvc080
7/3/2562 8:50:32
Size (KB)  :  1,813 KB
uttvc081
7/3/2562 8:50:38
Size (KB)  :  2,300 KB
uttvc082
7/3/2562 8:51:14
Size (KB)  :  1,793 KB
uttvc083
7/3/2562 8:51:52
Size (KB)  :  2,160 KB
uttvc084
7/3/2562 8:53:18
Size (KB)  :  2,167 KB
uttvc085
7/3/2562 8:54:20
Size (KB)  :  1,866 KB
uttvc086
7/3/2562 8:55:18
Size (KB)  :  2,162 KB
uttvc087
7/3/2562 8:59:24
Size (KB)  :  2,131 KB
uttvc088
7/3/2562 9:10:16
Size (KB)  :  6,719 KB
uttvc089
7/3/2562 9:12:12
Size (KB)  :  6,607 KB
uttvc090
7/3/2562 10:49:34
Size (KB)  :  2,049 KB
uttvc091
7/3/2562 10:49:50
Size (KB)  :  2,067 KB
uttvc092
7/3/2562 10:49:56
Size (KB)  :  2,018 KB
uttvc093
7/3/2562 11:20:54
Size (KB)  :  5,808 KB
uttvc094
7/3/2562 8:06:54
Size (KB)  :  1,975 KB
uttvc095
7/3/2562 8:06:58
Size (KB)  :  1,982 KB
uttvc096
7/3/2562 8:07:10
Size (KB)  :  1,871 KB
uttvc097
7/3/2562 8:07:28
Size (KB)  :  1,951 KB
uttvc098
7/3/2562 8:07:42
Size (KB)  :  2,033 KB
uttvc099
7/3/2562 8:26:26
Size (KB)  :  2,251 KB
uttvc100
7/3/2562 8:27:04
Size (KB)  :  1,866 KB
uttvc101
7/3/2562 8:27:20
Size (KB)  :  1,817 KB
uttvc102
7/3/2562 8:27:24
Size (KB)  :  2,136 KB
uttvc103
7/3/2562 8:27:34
Size (KB)  :  1,870 KB
uttvc104
7/3/2562 8:30:32
Size (KB)  :  2,250 KB
uttvc105
7/3/2562 8:46:06
Size (KB)  :  1,930 KB
uttvc106
7/3/2562 8:46:54
Size (KB)  :  2,309 KB
uttvc107
7/3/2562 8:49:44
Size (KB)  :  1,943 KB
uttvc108
7/3/2562 8:54:46
Size (KB)  :  1,948 KB
uttvc109
7/3/2562 9:29:54
Size (KB)  :  2,248 KB
uttvc110
7/3/2562 9:30:00
Size (KB)  :  2,086 KB
uttvc111
7/3/2562 9:31:18
Size (KB)  :  2,022 KB
uttvc112
7/3/2562 9:31:24
Size (KB)  :  1,949 KB
uttvc113
7/3/2562 9:32:38
Size (KB)  :  1,780 KB
uttvc114
7/3/2562 9:33:12
Size (KB)  :  1,938 KB
uttvc115
7/3/2562 9:33:44
Size (KB)  :  1,835 KB
uttvc116
7/3/2562 9:33:50
Size (KB)  :  1,725 KB
uttvc117
7/3/2562 9:34:26
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc118
7/3/2562 9:34:30
Size (KB)  :  1,959 KB
uttvc119
7/3/2562 9:34:36
Size (KB)  :  1,893 KB
uttvc120
7/3/2562 9:35:20
Size (KB)  :  2,173 KB
uttvc121
7/3/2562 10:04:08
Size (KB)  :  1,989 KB
uttvc122
7/3/2562 10:04:20
Size (KB)  :  2,155 KB
uttvc123
7/3/2562 10:23:18
Size (KB)  :  1,971 KB
uttvc124
7/3/2562 10:23:22
Size (KB)  :  1,968 KB
Pages:     1 2