วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
7/3/2562 14:55:06
Size (KB)  :  3,121 KB
uttvc002
7/3/2562 14:56:20
Size (KB)  :  3,218 KB
uttvc003
7/3/2562 11:39:10
Size (KB)  :  7,093 KB
uttvc004
7/3/2562 11:40:52
Size (KB)  :  6,929 KB
uttvc005
7/3/2562 11:43:50
Size (KB)  :  6,972 KB
uttvc006
7/3/2562 11:46:40
Size (KB)  :  7,292 KB
uttvc007
7/3/2562 11:49:48
Size (KB)  :  7,007 KB
uttvc008
7/3/2562 11:52:00
Size (KB)  :  7,414 KB
uttvc009
7/3/2562 11:54:18
Size (KB)  :  7,461 KB
uttvc010
7/3/2562 11:55:54
Size (KB)  :  7,370 KB
uttvc011
7/3/2562 11:57:32
Size (KB)  :  7,038 KB
uttvc012
7/3/2562 11:58:48
Size (KB)  :  7,313 KB
uttvc013
7/3/2562 12:02:10
Size (KB)  :  7,181 KB
uttvc014
7/3/2562 12:03:44
Size (KB)  :  6,180 KB
uttvc015
7/3/2562 12:03:46
Size (KB)  :  7,471 KB
uttvc016
7/3/2562 12:05:52
Size (KB)  :  7,152 KB
uttvc017
7/3/2562 12:08:40
Size (KB)  :  6,193 KB
uttvc018
7/3/2562 12:10:16
Size (KB)  :  6,815 KB
uttvc019
7/3/2562 9:24:22
Size (KB)  :  6,622 KB
uttvc020
7/3/2562 9:24:42
Size (KB)  :  6,479 KB
uttvc021
7/3/2562 9:25:58
Size (KB)  :  6,545 KB
uttvc022
7/3/2562 9:23:20
Size (KB)  :  6,893 KB
uttvc023
7/3/2562 10:32:28
Size (KB)  :  1,818 KB
uttvc024
7/3/2562 10:31:58
Size (KB)  :  2,343 KB
uttvc025
7/3/2562 10:35:40
Size (KB)  :  1,885 KB
uttvc026
7/3/2562 10:35:56
Size (KB)  :  2,146 KB
uttvc027
7/3/2562 10:39:28
Size (KB)  :  2,010 KB
uttvc028
7/3/2562 10:39:32
Size (KB)  :  2,151 KB
uttvc029
7/3/2562 9:44:46
Size (KB)  :  2,052 KB
uttvc030
7/3/2562 9:45:24
Size (KB)  :  2,143 KB
uttvc031
7/3/2562 9:46:08
Size (KB)  :  1,954 KB
uttvc032
7/3/2562 9:47:32
Size (KB)  :  1,957 KB
uttvc033
7/3/2562 9:48:30
Size (KB)  :  1,834 KB
uttvc034
7/3/2562 9:49:06
Size (KB)  :  1,967 KB
uttvc035
7/3/2562 9:59:48
Size (KB)  :  1,993 KB
uttvc036
7/3/2562 10:02:04
Size (KB)  :  2,185 KB
uttvc037
7/3/2562 10:03:10
Size (KB)  :  1,905 KB
uttvc038
7/3/2562 10:07:18
Size (KB)  :  1,850 KB
uttvc039
7/3/2562 10:08:02
Size (KB)  :  1,854 KB
uttvc040
7/3/2562 10:39:44
Size (KB)  :  2,161 KB
uttvc041
7/3/2562 10:40:36
Size (KB)  :  2,067 KB
uttvc042
7/3/2562 10:40:40
Size (KB)  :  2,121 KB
uttvc043
7/3/2562 10:40:46
Size (KB)  :  1,898 KB
uttvc044
7/3/2562 10:41:24
Size (KB)  :  1,926 KB
uttvc045
7/3/2562 10:42:02
Size (KB)  :  1,828 KB
uttvc046
7/3/2562 10:42:22
Size (KB)  :  2,078 KB
uttvc047
7/3/2562 8:59:52
Size (KB)  :  6,535 KB
uttvc048
7/3/2562 11:01:16
Size (KB)  :  7,205 KB
uttvc049
7/3/2562 11:01:22
Size (KB)  :  6,257 KB
uttvc050
7/3/2562 8:10:02
Size (KB)  :  1,999 KB
uttvc051
7/3/2562 9:49:52
Size (KB)  :  1,806 KB
uttvc052
7/3/2562 9:36:54
Size (KB)  :  1,837 KB
uttvc053
7/3/2562 9:36:58
Size (KB)  :  1,968 KB
uttvc054
7/3/2562 10:19:00
Size (KB)  :  1,909 KB
uttvc055
7/3/2562 10:27:30
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc056
7/3/2562 10:27:50
Size (KB)  :  2,294 KB
uttvc057
7/3/2562 10:21:54
Size (KB)  :  2,211 KB
uttvc058
7/3/2562 10:44:42
Size (KB)  :  2,041 KB
uttvc059
7/3/2562 10:44:48
Size (KB)  :  1,998 KB
uttvc060
7/3/2562 10:45:04
Size (KB)  :  1,951 KB
uttvc061
7/3/2562 10:45:10
Size (KB)  :  2,014 KB
uttvc062
7/3/2562 11:16:00
Size (KB)  :  1,784 KB
uttvc063
7/3/2562 11:16:16
Size (KB)  :  2,040 KB
uttvc064
7/3/2562 9:25:12
Size (KB)  :  7,188 KB
uttvc065
7/3/2562 9:28:48
Size (KB)  :  7,029 KB
uttvc066
7/3/2562 9:28:58
Size (KB)  :  6,310 KB
Pages:     1 2