วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายกฤติภณ เผดิมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและนางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา เป็นประธานการจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดธรรมาธิปไตยและวัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc46
9/7/2562 20:57:54
Size (KB)  :  718 KB
uttvc47
9/7/2562 20:58:24
Size (KB)  :  689 KB
uttvc48
9/7/2562 18:42:16
Size (KB)  :  4,410 KB
uttvc49
9/7/2562 18:42:38
Size (KB)  :  4,258 KB
uttvc50
9/7/2562 20:49:44
Size (KB)  :  3,933 KB
uttvc51
9/7/2562 20:50:02
Size (KB)  :  3,812 KB
uttvc053
9/7/2562 20:34:04
Size (KB)  :  4,150 KB
uttvc054
10/7/2562 8:44:26
Size (KB)  :  4,342 KB
uttvc055
10/7/2562 14:25:20
Size (KB)  :  2,846 KB
uttvc056
10/7/2562 8:44:48
Size (KB)  :  4,256 KB
uttvc057
10/7/2562 8:44:54
Size (KB)  :  4,119 KB
uttvc058
10/7/2562 8:45:06
Size (KB)  :  4,150 KB
uttvc059
9/7/2562 20:35:28
Size (KB)  :  3,968 KB
uttvc060
9/7/2562 20:36:00
Size (KB)  :  3,987 KB
uttvc061
9/7/2562 20:36:24
Size (KB)  :  3,667 KB
uttvc062
10/7/2562 8:46:16
Size (KB)  :  4,628 KB
uttvc063
10/7/2562 8:50:06
Size (KB)  :  4,309 KB
uttvc064
10/7/2562 8:53:20
Size (KB)  :  4,304 KB
uttvc065
10/7/2562 8:53:28
Size (KB)  :  4,452 KB
uttvc066
9/7/2562 20:37:46
Size (KB)  :  2,974 KB
uttvc067
9/7/2562 20:38:10
Size (KB)  :  3,153 KB
uttvc068
10/7/2562 8:56:10
Size (KB)  :  4,695 KB
uttvc069
10/7/2562 8:56:20
Size (KB)  :  4,500 KB
uttvc070
9/7/2562 20:39:20
Size (KB)  :  2,849 KB
uttvc071
10/7/2562 8:56:46
Size (KB)  :  4,646 KB
uttvc072
10/7/2562 8:57:44
Size (KB)  :  4,361 KB
uttvc073
10/7/2562 8:58:18
Size (KB)  :  4,317 KB
uttvc074
10/7/2562 9:04:06
Size (KB)  :  4,448 KB
uttvc075
10/7/2562 14:35:30
Size (KB)  :  1,796 KB
uttvc076
10/7/2562 9:05:40
Size (KB)  :  4,251 KB
uttvc077
10/7/2562 14:36:00
Size (KB)  :  2,271 KB
uttvc078
10/7/2562 9:08:30
Size (KB)  :  4,271 KB
uttvc079
10/7/2562 9:10:20
Size (KB)  :  4,257 KB
uttvc080
10/7/2562 14:36:32
Size (KB)  :  1,565 KB
uttvc081
10/7/2562 14:36:54
Size (KB)  :  1,969 KB
uttvc082
10/7/2562 9:14:32
Size (KB)  :  4,717 KB
uttvc083
10/7/2562 9:14:38
Size (KB)  :  4,499 KB
uttvc084
10/7/2562 9:20:52
Size (KB)  :  4,357 KB
uttvc085
10/7/2562 9:25:12
Size (KB)  :  4,472 KB
uttvc086
10/7/2562 9:25:46
Size (KB)  :  4,598 KB
uttvc087
10/7/2562 9:26:18
Size (KB)  :  4,343 KB
uttvc088
10/7/2562 9:27:06
Size (KB)  :  4,311 KB
uttvc089
10/7/2562 9:27:10
Size (KB)  :  4,352 KB
uttvc090
10/7/2562 9:27:28
Size (KB)  :  4,609 KB
uttvc091
10/7/2562 9:28:28
Size (KB)  :  4,373 KB
uttvc092
10/7/2562 9:45:18
Size (KB)  :  4,521 KB
uttvc093
9/7/2562 20:43:26
Size (KB)  :  3,065 KB
uttvc094
10/7/2562 9:45:24
Size (KB)  :  4,617 KB
Pages:     1 2 3 4 5