วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
3/6/2562 7:09:10
Size (KB)  :  4,362 KB
uttvc02
3/6/2562 7:17:50
Size (KB)  :  4,198 KB
uttvc03
3/6/2562 7:21:30
Size (KB)  :  4,256 KB
uttvc04
3/6/2562 7:23:58
Size (KB)  :  3,858 KB
uttvc05
3/6/2562 7:24:02
Size (KB)  :  4,154 KB
uttvc06
3/6/2562 7:27:30
Size (KB)  :  4,335 KB
uttvc07
3/6/2562 7:33:10
Size (KB)  :  4,310 KB
uttvc08
3/6/2562 7:36:18
Size (KB)  :  4,290 KB
uttvc09
3/6/2562 7:36:58
Size (KB)  :  3,766 KB
uttvc10
3/6/2562 7:37:02
Size (KB)  :  3,711 KB
uttvc11
3/6/2562 7:37:24
Size (KB)  :  3,843 KB
uttvc12
3/6/2562 7:37:32
Size (KB)  :  4,110 KB
uttvc13
3/6/2562 7:37:36
Size (KB)  :  4,233 KB
uttvc14
3/6/2562 7:37:50
Size (KB)  :  3,840 KB
uttvc15
3/6/2562 7:38:02
Size (KB)  :  4,362 KB
uttvc16
3/6/2562 7:38:38
Size (KB)  :  3,536 KB
uttvc17
3/6/2562 7:38:58
Size (KB)  :  3,460 KB
uttvc18
3/6/2562 7:39:24
Size (KB)  :  3,868 KB
uttvc19
3/6/2562 7:39:26
Size (KB)  :  3,949 KB
uttvc20
3/6/2562 7:39:28
Size (KB)  :  4,080 KB
uttvc21
3/6/2562 7:39:36
Size (KB)  :  4,003 KB
uttvc22
3/6/2562 7:39:40
Size (KB)  :  3,722 KB
uttvc23
3/6/2562 7:39:44
Size (KB)  :  3,899 KB
uttvc24
3/6/2562 7:40:58
Size (KB)  :  4,484 KB
uttvc25
3/6/2562 7:41:24
Size (KB)  :  4,343 KB
uttvc26
3/6/2562 7:55:00
Size (KB)  :  4,519 KB
uttvc27
3/6/2562 7:56:06
Size (KB)  :  4,276 KB
uttvc28
3/6/2562 7:59:24
Size (KB)  :  4,390 KB
uttvc29
3/6/2562 8:01:02
Size (KB)  :  4,265 KB
uttvc30
3/6/2562 8:01:22
Size (KB)  :  4,543 KB
uttvc31
3/6/2562 8:04:00
Size (KB)  :  4,079 KB
uttvc32
3/6/2562 8:04:30
Size (KB)  :  4,159 KB
uttvc33
3/6/2562 8:04:32
Size (KB)  :  4,226 KB
uttvc34
3/6/2562 8:04:58
Size (KB)  :  3,905 KB
uttvc35
3/6/2562 8:05:54
Size (KB)  :  4,273 KB
uttvc36
3/6/2562 8:06:16
Size (KB)  :  4,094 KB
uttvc37
3/6/2562 8:06:20
Size (KB)  :  4,275 KB
uttvc38
3/6/2562 8:06:34
Size (KB)  :  4,144 KB
uttvc39
3/6/2562 8:08:10
Size (KB)  :  4,539 KB
uttvc40
3/6/2562 8:08:58
Size (KB)  :  4,357 KB
uttvc41
3/6/2562 8:09:08
Size (KB)  :  3,966 KB
uttvc42
3/6/2562 8:09:46
Size (KB)  :  4,409 KB
uttvc43
3/6/2562 8:10:16
Size (KB)  :  4,399 KB
uttvc44
3/6/2562 8:10:18
Size (KB)  :  4,320 KB
uttvc45
3/6/2562 8:10:54
Size (KB)  :  4,356 KB
uttvc46
3/6/2562 8:11:02
Size (KB)  :  4,281 KB
uttvc47
3/6/2562 8:12:58
Size (KB)  :  4,031 KB
uttvc48
3/6/2562 8:13:04
Size (KB)  :  3,915 KB
uttvc49
3/6/2562 8:13:56
Size (KB)  :  3,835 KB
uttvc50
3/6/2562 8:14:18
Size (KB)  :  3,879 KB
uttvc51
3/6/2562 8:14:42
Size (KB)  :  4,436 KB
uttvc52
3/6/2562 8:14:48
Size (KB)  :  3,898 KB
uttvc53
3/6/2562 8:15:14
Size (KB)  :  4,355 KB
uttvc54
3/6/2562 8:15:42
Size (KB)  :  3,643 KB
uttvc55
3/6/2562 8:15:44
Size (KB)  :  4,176 KB
uttvc56
3/6/2562 8:15:48
Size (KB)  :  4,361 KB
uttvc57
3/6/2562 8:16:12
Size (KB)  :  4,341 KB
uttvc58
3/6/2562 8:16:20
Size (KB)  :  3,789 KB
uttvc59
3/6/2562 8:32:34
Size (KB)  :  3,802 KB
uttvc60
3/6/2562 8:31:56
Size (KB)  :  3,671 KB
Pages:     1 2