วันที่ 1 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานปิดโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีพ.ศ 2562 เรื่องการอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพในเด็กนักเรียนในอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ห้องอัญชัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
2/9/2562 10:19:03
Size (KB)  :  993 KB
uttvc02
2/9/2562 10:19:01
Size (KB)  :  1,074 KB
uttvc03
2/9/2562 10:18:58
Size (KB)  :  1,049 KB
uttvc04
2/9/2562 10:18:54
Size (KB)  :  1,012 KB
uttvc05
2/9/2562 10:18:51
Size (KB)  :  954 KB
uttvc06
2/9/2562 10:18:47
Size (KB)  :  858 KB
uttvc07
2/9/2562 10:18:44
Size (KB)  :  1,069 KB
uttvc08
2/9/2562 10:18:40
Size (KB)  :  989 KB
uttvc09
2/9/2562 10:18:36
Size (KB)  :  1,000 KB
uttvc10
2/9/2562 10:18:34
Size (KB)  :  1,061 KB
uttvc11
2/9/2562 10:18:30
Size (KB)  :  1,049 KB
uttvc12
2/9/2562 10:18:27
Size (KB)  :  1,059 KB
uttvc13
2/9/2562 10:18:23
Size (KB)  :  1,049 KB
uttvc14
2/9/2562 10:18:19
Size (KB)  :  1,003 KB
uttvc15
2/9/2562 10:18:17
Size (KB)  :  1,131 KB
uttvc16
2/9/2562 10:18:14
Size (KB)  :  1,118 KB
uttvc17
2/9/2562 10:18:11
Size (KB)  :  985 KB
uttvc18
2/9/2562 10:18:08
Size (KB)  :  861 KB
uttvc19
2/9/2562 10:18:05
Size (KB)  :  1,033 KB
uttvc20
2/9/2562 10:18:01
Size (KB)  :  1,106 KB
uttvc21
2/9/2562 10:17:58
Size (KB)  :  1,133 KB
uttvc22
2/9/2562 10:17:55
Size (KB)  :  1,010 KB
uttvc23
2/9/2562 10:17:50
Size (KB)  :  1,051 KB
uttvc24
2/9/2562 10:17:48
Size (KB)  :  1,008 KB
uttvc25
2/9/2562 10:17:44
Size (KB)  :  1,099 KB
uttvc26
2/9/2562 10:17:40
Size (KB)  :  959 KB
uttvc27
2/9/2562 10:17:37
Size (KB)  :  913 KB
uttvc28
2/9/2562 10:17:33
Size (KB)  :  987 KB
uttvc29
2/9/2562 10:17:29
Size (KB)  :  1,023 KB
uttvc30
2/9/2562 10:17:26
Size (KB)  :  1,140 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7