วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการขยายการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
27/8/2562 23:13:26
Size (KB)  :  3,864 KB
2
27/8/2562 11:28:38
Size (KB)  :  3,053 KB
3
27/8/2562 23:13:54
Size (KB)  :  3,811 KB
4
27/8/2562 23:14:08
Size (KB)  :  3,809 KB
5
27/8/2562 23:16:42
Size (KB)  :  3,726 KB
6
27/8/2562 11:32:00
Size (KB)  :  3,435 KB
7
27/8/2562 11:34:14
Size (KB)  :  1,657 KB
8
27/8/2562 23:06:02
Size (KB)  :  4,618 KB
9
27/8/2562 23:05:36
Size (KB)  :  3,999 KB
10
27/8/2562 23:06:56
Size (KB)  :  3,606 KB
12
27/8/2562 23:08:38
Size (KB)  :  4,602 KB
13
27/8/2562 23:01:54
Size (KB)  :  4,416 KB
14
27/8/2562 23:04:36
Size (KB)  :  4,384 KB
15
27/8/2562 23:10:54
Size (KB)  :  4,406 KB
16
27/8/2562 23:11:04
Size (KB)  :  3,773 KB
17
27/8/2562 23:11:08
Size (KB)  :  4,061 KB
18
27/8/2562 23:21:58
Size (KB)  :  3,990 KB
19
27/8/2562 22:51:38
Size (KB)  :  3,672 KB
DSC_0751
27/8/2562 21:45:34
Size (KB)  :  4,203 KB
DSC_0752
27/8/2562 21:45:36
Size (KB)  :  4,392 KB
DSC_0754
27/8/2562 22:01:08
Size (KB)  :  4,421 KB
DSC_0755
27/8/2562 22:01:38
Size (KB)  :  4,322 KB
DSC_0758
27/8/2562 22:08:46
Size (KB)  :  4,548 KB
DSC_0760
27/8/2562 22:11:56
Size (KB)  :  4,345 KB
DSC_0762
27/8/2562 22:12:06
Size (KB)  :  4,426 KB
DSC_0764
27/8/2562 22:13:42
Size (KB)  :  4,458 KB
DSC_0765
27/8/2562 22:14:10
Size (KB)  :  4,501 KB
DSC_0767
27/8/2562 22:16:26
Size (KB)  :  4,242 KB
DSC_0768
27/8/2562 22:16:38
Size (KB)  :  4,093 KB
DSC_0769
27/8/2562 22:31:00
Size (KB)  :  4,306 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12