วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" (Professional Learning Community :PLC) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc1
2/9/2562 9:42:25
Size (KB)  :  1,385 KB
uttvc2
2/9/2562 9:42:24
Size (KB)  :  1,387 KB
uttvc3
2/9/2562 9:42:28
Size (KB)  :  964 KB
uttvc4
2/9/2562 9:42:27
Size (KB)  :  1,366 KB
uttvc5
2/9/2562 9:42:34
Size (KB)  :  1,449 KB
uttvc6
2/9/2562 9:42:33
Size (KB)  :  1,363 KB
uttvc7
2/9/2562 9:42:32
Size (KB)  :  1,302 KB
uttvc8
2/9/2562 9:42:32
Size (KB)  :  1,321 KB
uttvc9
2/9/2562 9:44:15
Size (KB)  :  1,401 KB
uttvc012
2/9/2562 9:43:04
Size (KB)  :  1,232 KB
uttvc013
2/9/2562 9:43:03
Size (KB)  :  1,045 KB
uttvc014
2/9/2562 9:43:02
Size (KB)  :  1,277 KB
uttvc015
2/9/2562 9:43:01
Size (KB)  :  997 KB
uttvc016
2/9/2562 9:42:59
Size (KB)  :  1,095 KB
uttvc017
2/9/2562 9:42:58
Size (KB)  :  1,206 KB
uttvc018
2/9/2562 9:42:57
Size (KB)  :  1,120 KB
uttvc019
2/9/2562 9:42:56
Size (KB)  :  1,222 KB
uttvc020
2/9/2562 9:42:56
Size (KB)  :  1,164 KB
uttvc021
2/9/2562 9:42:55
Size (KB)  :  1,071 KB
uttvc022
2/9/2562 9:42:53
Size (KB)  :  1,183 KB
uttvc023
2/9/2562 9:42:52
Size (KB)  :  1,120 KB
uttvc024
2/9/2562 9:42:51
Size (KB)  :  1,229 KB
uttvc025
2/9/2562 9:42:50
Size (KB)  :  960 KB
uttvc026
2/9/2562 9:42:49
Size (KB)  :  972 KB
uttvc027
2/9/2562 9:42:48
Size (KB)  :  970 KB
uttvc028
2/9/2562 9:42:47
Size (KB)  :  1,086 KB
uttvc029
2/9/2562 9:42:46
Size (KB)  :  948 KB
uttvc030
2/9/2562 9:42:35
Size (KB)  :  1,311 KB
uttvc031
2/9/2562 9:42:46
Size (KB)  :  978 KB
uttvc033
2/9/2562 9:42:45
Size (KB)  :  1,022 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7